Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 92. [egalitatea de tratament]
(1) Salariatii temporari au acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator, in aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia.
(2) Utilizatorul este obligat sa asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protectie si de munca, cu exceptia situatiei in care prin contractul de punere la dispozitie dotarea este în sarcina agentului de munca temporara.
(3) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului, care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar.
(4) In masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul utilizatorului.
[ 3 adnotări ]
1. În situaţia în care, potrivit clauzelor contractului încheiat între utilizator şi agentul de muncă temporară, acesta din urmă are obligaţia de a asigura dotarea salariatului cu echipamente de...
2. Daca nu este indeplinita ipoteza de la art. 92 alin. (4) C. muncii, in sensul ca utilizatorul nu are un salariat care sa presteze aceeasi munca sau una similara si,...
3. Solutiile continute de art. 92 alin. (3) si (4) C muncii, existente in Codul muncii si anterior modificarii acestuia prin Legea nr. 40/2011, sunt in concordanta cu prevederile Directivei nr....