Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 91. [contractul de punere la dispozitie]
(1) Agentul de munca temporara pune la dispozitie utilizatorului un salariat angajat prin contract de munca temporara, in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat in forma scrisa.
(2) Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda:
a) durata misiunii;
b) caracteristicile specifice postului, in special calificarea necesara, locul executarii misiunii si programul de lucru;
c) conditiile concrete de munca;
d) echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze;
e) orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar;
f) valoarea comisionului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum si remuneratia la care are dreptul salariatul;
g) conditiile in care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispozitie de un agent de munca temporara.
(3) Orice clauza prin care se interzice angajarea de catre utilizator a salariatului temporar dupa indeplinirea misiunii este nula.
[ 16 adnotări ]
1. Contractul de punere la dispozitie incheiat intre agentul de munca temporara si utilizator are natura juridica a unui contract civil.
2. Din perspectiva naturii juridice, contractul de punere la dispoziţie este un contract comercial de prestări servicii.
3. Contractul de punere la dispoziţie reprezintă o promisiune a faptei altuia. Prin urmare, agentului de muncă temporară îi incumbă o obligaţie de diligenţă.
4. Contractul de punere la dispozitie se aseamana cu contractul de prestari servicii, avand insa ca trasaturi distinctive obiectul, constand in punerea la dispozitia utilizatorului a salariatilor proprii, si calitatea prestatorului,...
5. Caracterele juridice ale contractului de punere la dispoziţie sunt următoarele: contract cu titlu oneros, comutativ, consensual, sinalagmatic şi cu executare succesivă.
6. Sunt părţi în contractul de punere la dispoziţie numai agentul de muncă temporară şi utilizatorul, salariatul fiind aşadar o persoană străină de contract.
7. Contractul de punere la dispoziţie dintre agentul de muncă temporară şi utilizator se încheie în scris ad probationem.
8. Forma scrisa a contractului de punere la dispozitie nu reprezinta o cerinta ad validitatem.
9. Forma scrisa a contractului de punere la dispozitie nu este o conditie de validitate, avand in vedere pe de o parte lipsa unei prevederi legale exprese in acest sens, iar...
10. Forma scrisa prevazuta de art. 91 alin. (1) C. muncii pentru contractul de punere la dispozitie este ceruta ad validitatem, avand in vedere ca numai forma scrisa permite cunoasterea clauzelor...
11. Forma scrisa a contractului de punere la dispozitie incheiat intre agentul de munca temporara si utilizator este o conditie ad validitatem. Avand in vedere principiul accesorium sequitur principalem, precum si...
12. Forma scrisă a contractului de punere la dispoziţie este prevăzută de lege ad validitatem.
13. Întrucât contractul de punere la dispoziţie este un contract sinalagmatic, vor fi incidente efectele specifice acestui tip de contract. Astfel, utilizatorul poate solicita rezilierea contractului dacă salariatul temporar se dovedeşte...
14. Contractul de punere la dispoziţie se încheie pe durată determinată. Părţile - agentul de muncă temporară şi utilizatorul - pot însă încheia şi un contract cadru, pe durată nedeterminată,...
15. Avand in vedere prevederile pe care trebuie sa le cuprinda un contract de punere la dispozitie, astfel cum sunt reglementate de art. 91 C. muncii, inclusiv individualizarea activitatii, rezulta ca...
16. Este valabilă clauza din cuprinsul contractului de punere la dispoziţie prin care se interzice utilizatorului angajarea salariatului temporar până la momentul îndeplinirii misiunii pentru care a fost încheiat contractul...