Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 90. [durata misiunii de munca temporara]
(1) Misiunea de munca temporara se stabileste pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni.
(2) Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.
(3) Conditiile in care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelungita sunt prevazute in contractul de munca temporara sau pot face obiectul unui act aditional la acest contract.
[ 4 adnotări ]
1. Durata contractului individual de munca incheiat intre agentul de munca temporara si salariatul sau poate fi prelungita pana la durata maxima pentru care se poate incheia contractul de munca pe...
2. Durata prevazuta de art. 90 alin. (2) C. muncii este durata maxima atat pentru o misiune de munca temporara, cat si pentru contractul de munca temporara, chiar daca acesta este...
3. În cazul în care misiunea de muncă temporară vizează înlocuirea unui salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat sau îndeplinirea unor activităţi specializate sau ocazionale, durata misiunii poate...
4. Nimic nu impiedica partile contractului de punere la dispozitie sa utilizeze acelasi salariat pentru o perioada mai mare de cea prevazuta de art. 90 alin. (2) C. muncii, chiar permanent,...