Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 88. [definitii legale: munca, salariat, agent, utilizator, misiune de munca]
(1) Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.
(2) Salariatul temporar este persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara, in vederea punerii sale la dispozitia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.
(3) Agentul de munca temporara este persoana juridica, autorizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care incheie contracte de munca temporara cu salariati temporari, pentru a-i pune la dispozitia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilita de contractul de punere la dispozitie sub supravegherea si conducerea acestuia. Conditiile de functionare a agentului de munca temporara, cat si procedura de autorizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) Utilizatorul este persoana fizica sau juridica pentru care si sub supravegherea si conducerea careia munceste temporar un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara.
(5) Misiunea de munca temporara inseamna acea perioada in care salariatul temporar este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar.
[ 4 adnotări ]
1. Referitor la alin. (3) a se vedea Hotararea Guvernului nr. 1256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara, publicata in Monitorul Oficial al...
2. Nu se naşte nici un raport juridic contractual între prestatorul muncii, adică salariatul agentului de muncă temporară, şi utilizator, adică beneficiarul muncii.
3. Deşi între salariat şi utilizator nu se stabilesc raporturi contractuale, totuşi între aceştia se stabilesc raporturi cvasi-contractuale, având în vedere că se nasc anumite relaţii de subordonare a salariatului faţă...
4. Hotararea CJUE din 17 noiembrie 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH impotriva Ruhrlandklinik gGmbH, cauza C-216/15, a stabilit ca regimul juridic al lucratorului, astfel cum acesta este conturat prin Directiva nr....