Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 101. [egalitatea de tratament a salariaţilor temporari]
Cu excepţia dispoziţiilor speciale contrare, prevăzute în prezentul capitol, dispoziţiile legale şi prevederile contractelor colective de muncă aplicabile salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator se aplică în egală măsură şi salariaţilor temporari pe durata misiunii la acesta.
[ 2 adnotări ]
1. Deşi între salariat şi utilizator nu există relaţii contractuale, totuşi, datorită existenţei unui ansamblu de drepturi şi obligaţii între aceştia, între care se numără şi obligaţia utilizatorului de...
2. In concursul dintre dispozitiile contractului colectiv de munca aplicabil la nivelul angajatorului – agentul de munca temporara – si cele ale contractului colectiv de munca incident utilizatorului, salariatului temporar i...