Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 87. [regimul juridic comun al contractului individual de munca pe durata determinata]
(1) Referitor la conditiile de angajare si de munca, salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decat salariatii permanenti comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor in care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.
(2) In sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezinta salariatul al carui contract individual de munca este incheiat pe durata nedeterminata si care desfasoara aceeasi activitate sau una similara, in aceeasi unitate, avandu-se in vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
(3) Atunci cand nu exista un salariat cu contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu.
[ 5 adnotări ]
1. Dispozitiile art. 87 C. muncii sunt in acord cu prevederile clauzelor nr. 4 pct. 1 si nr. 3 pct. 2 din Acordul-cadru privind munca pe durata determinata, incheiat la 18...
2. Notiunea de ”conditii de munca”, continuta de art. 87 alin. (1) C. muncii, nu este explicata nici in dreptul intern si nici in dreptul comunitar, care, prin clauza 4 din...
3. Contractul de muncă pe durată determinată poate înceta oricând, înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, prin aplicarea dispoziţiilor art. 55 lit. a)-c) din Codul muncii....
4. Compensarea in bani a concediului de odihna, in conformitate cu art. 144 alin. (2) si art. 146 alin. (3) si (4) C. muncii, va fi incidenta si in privinta salariatilor...
5. Sintagma ”motive obiective”, conţinută de clauza (4) din acordul cadru privind munca pe durată determinată, încheiat la 18 martie 1999, prevăzut în anexa la Directiva 1999/70/CE, care ar justifica un...