Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 84. [durata si incetarea contractului individual de munca pe durata determinata]
(1) Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.
(2) In cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.
[ 9 adnotări ]
1. In cazul persoanelor juridice infiintate pentru o perioada determinata, durata contractelor de munca pe durata determinata nu trebuie sa se circumscrie duratei maxime stipulate de art. 84 C. muncii. Durata...
2. Spre deosebire de dispoziţiile Codului muncii, Directiva nr. 1999/70/CE a Consiliului din 28.06.1999 privind acordul cadru CES, UNICE şi CEEP asupra muncii cu durată determinată nu prevede un termen...
3. Durata contractului individual de muncă pe durată determinată se poate stabili prin indicarea datei încetării contractului de muncă, prin stabilirea lucrării determinate pentru care se încheie contractul sau prin...
4. Durata contractului individual de muncă pe durată determinată poate fi exprimată şi prin menţionarea cauzei sale, adică efectuarea unei lucrări determinate.
5. Durata contractului de muncă pe durată determinată se poate fixa fie prin precizarea unei date certe la care se va sfârşi, fie prin stabilirea unor împrejurări precise care vor...
6. Durata contractului de muncă pe durată determinată poate fi stabilită prin fixarea unui termen cert, adică prin indicarea unei date certe sau prin fixarea unui termen incert, adică prin...
7. Termenul pentru care se încheie contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi stabilit pe zile calendaristice sau prin indicarea unei împrejurări care îi va pune capăt, cum...
8. Durata contractului individual de munca incheiat pentru inlocuirea unui salariat al carui contract individual de munca este suspendat poate fi mai mare decat durata stabilita de art. 84 alin. (1),...
9. Devine incidentă sancţiunea nulităţii în cazul încheierii contractului de muncă pe durată determinată cu depăşirea duratei maxime prevăzute de lege.