Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 83. [cazurile de incheiere a contractului individual de munca pe durata determinata]
Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri:
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;
b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;
c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.
[ 42 adnotări ]
1. Contractul pe durată determinată încheiat pentru înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă trebuie să menţioneze numele salariatului înlocuit, precum şi locul de muncă ce...
2. Nu este necesar ca in contractul de munca pe durata determinata, incheiat pentru inlocuirea salariatului al carui contract de munca a fost suspendat, sa fie mentionat numele salariatului inlocuit, fiind...
3. Este incident textul art. 83 lit. a) C. muncii si prin urmare este posibila incheierea unui contract individual de munca pe durata determinata, si in cazul in care se procedeaza...
4. Nu este posibila angajarea unei persoane prin contract de munca pe durata determinata, in temeiul art. 83 lit. a) C. muncii in ipoteza in care titularul postului a demisionat sau...
5. Nu este posibila incheierea unui contract individual de munca pe durata determinata pentru a inlocui un salariat aflat in greva intrucat, in caz contrar, s-ar ajunge la lipsirea de finalitate...
6. Dipozitiile art. 83 lit. a) C. muncii nu permit angajarea in cascada. Cu alte cuvinte, textul admite doar inlocuirea salariatului al carui contract de munca este suspendat, nefiind prin urmare...
7. Din textul art. 83 lit. a) C. muncii rezulta ca nu este permisa inlocuirea in cascada, adica suplinirea, nu a salariatului absent, ci a celui care il inlocuieste pe salariatul...
8. Mutarea in cascada a salariatilor, in sensul inlocuirii, prin contract de munca pe durata determinata, a unui salariat (B) care inlocuieste alt salariat (A) al carui contract de munca a...
9. Cresterea temporara a activitatii angajatorului nu presupune caracterul sezonier al activitatii, acest caz fiind reglementat distinct la lit. c) a art. 83 C. muncii, ci se refera la situatiile in...
10. In ceea ce priveste cazul cresterii temporare a activitatii angajatorului, se admite ca nu trebuie sa fim in prezenta unei nevoi exceptionale, fiind suficienta nevoia temporara, obisnuita. Insa in caz...
11. In ceea ce priveste posibilitatea incheierii unui contract de munca pe durata determinata in vederea realizarii unei lucrari determinate, se apreciaza ca acest caz ar putea fi incadrat la art....
12. Cresterea temporara a activitatii angajatorului, numita in practica varf de activitate, justifica incheierea unor contracte de munca pe durata determinata numai daca perioada de crestere a activitatii nu depaseste termenul...
13. Contractele individual de munca incheiate pe durata determinata in temeiul art. 81 lit. b) C. muncii pot inceta anterior implinirii termenului contractual in temeiul altor cauze de incetare, cum ar...
14. Un salariat angajat pe durata determinata, pe perioada unui varf de activitate, poate solicita instantei nulitatea totala sau partiala a contractului, pentru motivul ca nu erau indeplinite conditiile prevazute de...
15. In ceea ce priveste raportul dintre dispozitiile art. 83 lit. b) si art. 83 lit. c) C. muncii, se poate afirma ca orice activitate cu caracter sezonier reprezinta concomitent si...
16. Activitatile cu caracter sezonier la care se refera art. 83 lit. c) C. muncii privesc perioade care se repeta de la an la an.
17. Referitor la cazul stipulat la art. 83 lit. c) C. muncii, avand in vedere dificultatile legate de stabilirea distinctiei fata de cazul prevazut la litera b), Curtea de Casatie franceza...
18. În ceea ce priveşte activităţile cu caracter sezonier, acestea sunt acele activităţi care nu pot fi prestate decât în anumite perioade ale anului, cum ar fi activităţile desfăşurate în...
19. Trasatura distinctiva a activitatilor cu caracter sezonier este repetabilitatea imprejurarilor care reclama prestarea activitatilor in cauza. Pot fi incadrate in aceasta categorie activitatile agricole, dar si activitatile care se intensifica...
20. Suntem în prezenţa unei munci sezoniere, care justifică încheierea unui contract de muncă pe durată determinată, în cazul activităţilor desfăşurate în sectorul agricol, forestier, în industria zahărului, practic în...
21. Activităţile cu caracter sezonier sunt acele activităţi care se pot presta numai în anumite perioade ale anului, datorită condiţiilor meteorologice sau climaterice, cum ar fi activităţile din sectorul agricol...
22. Cazul stipulat de art. 83 lit. d) C. muncii se refera in special la contractele de munca ce se incheie in anumite localitati in care au avut loc concedieri colective....
23. Cazul stipulat de art. 83 lit. e) C. muncii se vadeste a fi inechitabil, stimuland pensionarea anticipata sau partial anticipata.
24. In cazul stipulat de art. 83 lit. f) C. muncii, pe locurile de munca ale persoanelor care incheie contracte de munca pe durata determinata pentru ocuparea unei functii eligibile in...
25. Cazul reglementat de dispozitiile art. 83 lit. f) C. muncii nu va conduce la incheierea unui contract de munca pe durata determinata in ipoteza in care statutele organizatiilor respective prevad...
26. Textul art. 83 lit. f) C. muncii trebuie interpretat extensiv, pentru a putea fi corelat cu dispozitiile art. 50 lit. d), art. 50 lit. e), art. 51 lit. e), care...
27. Din coroborarea dispozitiilor art. 83 lit. g) C. muncii cu dispozitiile art. 94 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte...
28. Exemple de situaţii prevăzute de lege în care se pot încheia contracte de muncă pe durată determinată: situaţia personalului didactic suplinitor care încheie contracte de muncă pe durata unui...
29. Pentru a fi in prezenta cazului reglementat de art. 83 lit. h), este nevoie de interventia unei legi speciale care sa stabileasca toate detaliile legate de categoriile de persoane, activitatile...
30. Interpretarea rationala a textului art. 83 lit. h) C. muncii impune concluzia ca sintagma "legi speciale" include si hotararile de guvern emise in aplicarea legilor. Prin urmare, reglementarea prin Hotararea...
31. Intre cazurile stipulate de art. 83 lit. h) C. muncii poate fi mentionat si cazul contractului individual de munca avand ca obiect exercitarea functiei de administrator la o societate comerciala,...
32. Ca exemple de alte cazuri prevăzute de legi speciale, în care se pot încheia contracte de muncă pe durată determinată, pot fi menţionate: cazul farmaciştilor rezidenţi care încheie contracte...
33. Ar fi fost utila includerea in randul situatiilor expres reglementate de art. 83 C. muncii si cazul contractelor incheiate in domeniul mass media, al culturii sau al sportului profesionist.
34. Incheierea contractului individual de munca pe durata determinata in alte situatii decat cele expres stipulate de art. 83 C. muncii atrage nulitatea absoluta a clauzei care stabileste durata determinata si...
35. Încheierea contractului de muncă pe durată determinată în alte cazuri decât cele stipulate expres de lege atrage nulitatea acestuia.
36. Dacă nu se regăseşte în speţă nici unul din cazurile prevăzute de lege în care se poate încheia un contract individual de muncă pe durată determinată, ci dimpotrivă, sunt...
37. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, orice clauză care stabileşte aceasta este lovită de nulitate. Corespunzător, dacă...
38. Este nulă, deci lipsită de eficienţă juridică, orice clauză prin care s-ar stabili durata nedeterminată a contractului de muncă în cazul în care, potrivit legii, nu se poate încheia...
39. Incheierea unui contract de munca pe durata determinata in alte cazuri decat cele expres stipulate de art. 83 C. muncii nu atrage nulitatea intregului contract, ci doar nulitatea clauzei privitoare...
40. In conditiile in care se incalca dispozitiile art. 83 C. muncii, in sensul ca nu exista in speta un caz care sa justifice incheierea unui contract individual de munca pe...
41. Contractul individual de munca prin care s-a prevazut ca angajatul va ocupa functia de sef ocol silvic pana la organizarea si sustinerea concursului pentru ocuparea acestei functii, in mod neindoielnic,...
42. Dispoziţiile din Codul muncii care limitează posibilitatea încheierii contractelor individuale de muncă pe durată determinată, inclusiv în ceea ce priveşte reînnoirea acestora, nu sunt incidente în cazul în care urmează...