Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 82. [forma si conditiile contractului individual de munca pe durata determinata]
(1) Prin derogare de la regula prevazuta la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata.
(2) Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.
(3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 83, si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.
(4) Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.
(5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.
[ 9 adnotări ]
1. Restricţiile pe care le implică încheierea contractului de muncă pe durată determinată sunt extrem de împovărătoare pentru anumite sectoare de activitate, cum ar fi construcţiile, turismul, agricultura, existând...
2. Dispoziţiile Codului muncii privitoare la contractul individual de muncă pe durată determinată transpun în dreptul intern dispoziţiile Directivei 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru CES,...
3. Regimul încheierii contractelor de muncă pe durată determinată conţinut în Codul muncii este mult mai restrictiv decât cel reglementat în Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28.06.1999 privind acordul cadru...
4. Contractul individual de muncă pe durată determinată se încheie în scris ad validitatem.
5. Chiar dacă în contractul individual de muncă pe durată determinată există o clauză referitoare la prelungire acestuia, angajatorul nu va fi ţinut de prelungire, în cazul în care nu...
6. Chiar daca initial contractul individual de munca pe durata determinata a fost incheiat pentru o perioada de 36 de luni, limita de 60 de luni, in caz de prelungire, nu...
7. Durata maxima a contractelor individuale de munca succesive (cel mult trei) este de maximum 60 de luni, adica 36 luni primul contract si cate 12 luni fiecare din celelalte doua...
8. Interdictia de a incheia succesiv mai mult de trei contracte de munca pe durata determinata functioneaza chiar daca cele trei contracte nu depasesc durata maxima pentru care se poate incheia...
9. Interdicţia de a încheia succesiv mai mult de trei contracte de muncă pe durată determinată vizează numai situaţia în care cele trei contracte se referă la acelaşi loc de muncă,...