Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 81. [definitia legala, procedura si efectele demisiei]
(1) Prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.
(2) Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.
(5) Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.
(6) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.
(7) Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.
(8) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.
[ 63 adnotări ]
1. Demisia opereaza incetarea contractului de munca, in mod unilateral, fara a fi necesara aprobarea acesteia de catre angajator. Dimpotriva, in cazul in care angajatorul isi exprima acordul, suntem in prezenta...
2. Este susceptibil de a inceta prin demisie orice fel de contract individual de munca: pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, cu norma intreaga sau cu timp partial, cu munca...
3. Este posibilă demisia, ca modalitate de încetare a contractului individual de muncă, indiferent de tipul acestuia: pe durată nedeterminată sau determinată, cu timp integral sau parţial, cu munca la...
4. Este admisibilă demisia, ca modalitate de încetare a contractului individual de muncă, în cazul tuturor tipurilor de contracte de muncă, inclusiv în cazul contractului pe durată determinată. Însă în...
5. Dreptul angajatului de a-şi da demisia nu e condiţionat de existenţa unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Angajatul îşi poate da demisia şi atunci când a fost...
6. De regulă, demisia nu naşte un abuz de drept. Prin excepţie, s-ar putea vorbi despre un abuz în cazul în care salariatul încadrat cu contract de muncă pe durată...
7. Dreptul de a demisiona al salariatului având un contract de muncă pe durată nedeterminată nu este susceptibil de abuz, dacă au fost respectate condiţiile legale, întrucât este un drept...
8. În jurisprudenţa franceză a fost apreciată ca abuzivă demisia făcută în scopul de a dezorganiza activitatea angajatorului, cum ar fi: demisia manechinului în ziua prezentării colecţiei de modă create după...
9. Demisia salariatului încadrat prin contract de muncă pe durată determinată poate fi apreciată ca abuzivă, în cazul în care, din împrejurările concrete rezultă intenţia acestuia de a produce prejudicii angajatorului....
10. Salariatul încadrat cu contract de muncă pe durată determinată poate demisiona numai din motive justificate, exclusive de culpă. În caz contrar, el este susceptibil de a răspunde pentru prejudiciile...
11. Forma scrisă a demisiei reprezintă o condiţie ad validitatem. Această soluţie este justificată de principiul simetriei, în sensul că, de vreme ce salariatul poate fi concediat numai printr-o decizie...
12. Cu exceptia situatiei de refuz al angajatorului de a inregistra demisia, stipulata de art. 81 alin. (2) C. muncii, forma scrisa a demisiei, precum si cerinta inregistrarii ei, reprezinta conditii...
13. Intrucat nu exista nici un text legal care sa sanctioneze cu nulitatea lipsa formei scrise a demisiei, rezulta ca forma scrisa nu este o conditie de validitate. Aceeasi concluzie este...
14. La fel ca şi în cazul concedierii, forma scrisă a demisiei este o condiţie ad validitatem.
15. Demisia reprezintă un act formal, legea stipulând necesitatea redactării ei în formă scrisă, ceea ce înseamnă că o demisie tacită este inadmisibilă.
16. Notificarea la care se refera art. 81 alin. (1) C. muncii nu trebuie efectuata prin executorul judecatoresc. Practic, salariatul va prezenta demisia scrisa direct si personal angajatorului sau o va...
17. Principiul simetriei reclama solutia comunicarii demisiei catre organul care este apt sa incheie contracte de munca si, corespunzator, sa decida incetarea acestora.
18. Nimic nu-l împiedică pe salariat să prezinte în demisie motivele demisiei sale. Însă, chiar dacă procedează astfel, demisia îşi păstrează natura juridică de act unilateral, iar motivele demisiei nu...
19. Preavizul operează în virtutea legii, chiar dacă nu a fost menţionat de salariat în demisia sa.
20. Regula in materie de incetare a contractului individual de munca din initiativa salariatului este incetarea dupa expirarea unui termen de preaviz, in conditiile art. 81 C. muncii. Prin exceptie, contractul...
21. Din coroborarea principiului libertatii muncii cu principiul de interpretare actul interpretandus este potius ut valeat quam ut pereat, se deduce ca lipsa oricarei mentiuni cu privire la termenul de preaviz...
22. Termenele de preaviz stipulate de art. 81 C. muncii au caracter imperativ ca durata maxima, ceea ce inseamna ca partile pot negocia o durata mai mica.
23. Avand in vedere principiul protectiei salariatului rezulta ca termenele de preaviz pot fi micsorate prin acordul partilor, insa durata lor nu poate fi marita, Codul muncii statuand limita maxima a...
24. În calculul termenului de preaviz nu intră ziua comunicării sale angajatorului.
25. Data de inceput a termenului de preaviz este data notificarii de catre salariat a incetarii contractului individual de munca.
26. Existenta termenului de preaviz nu transforma, la momentul comunicarii demisiei, contractul individual de munca intr-un contract pe durata determinata. Prin urmare, temeiul incetarii contractului de munca va fi demisia, iar...
27. Incetarea contractului individual de munca prin demisie se produce la data expirarii termenului de preaviz, ceea ce inseamna ca anterior acestei date contractul de munca va putea inceta prin alte...
28. Contractul individual de muncă poate înceta şi înăuntrul termenului de preaviz prin alte modalităţi decât demisia. Astfel, pe durata termenului de preaviz, angajatul trebuie să respecte programul normal de...
29. Nerespectarea de către salariat a termenului de preaviz reprezintă abatere disciplinară, care justifică sancţionarea sa disciplinară, inclusiv prin desfacerea contractului de muncă.
30. Angajatorul este îndreptăţit să dispună concedierea disciplinară a salariatului, în cazul în care acesta nu respectă termenul de preaviz, absentând de la serviciu.
31. Absenţa nemotivată de la locul de muncă a salariatului aflat în perioada de preaviz atrage posibilitatea sancţionării disciplinare a acestuia.
32. Nu este admisibilă concedierea salariatului pentru fapte anterioare prezentării demisiei de către acesta.
33. Pe durata preavizului angajatorul poate dispune sanctionarea disciplinara a salariatului, inclusiv concedierea disciplinara, avand in vedere ca, in conformitate cu dispozitiile art. 81 alin. (5) C. muncii, contractul individual de...
34. Contractul individual de muncă va înceta prin acordul părţilor, dacă anterior expirării termenului de preaviz angajatorul se declară în favoarea încetării contractului de muncă, iar salariatul este la rândul...
35. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz angajatorul şi salariatul convin încetarea contractului de muncă, cauza încetării va fi acordul părţilor, iar nu demisia.
36. Angajatorul şi salariatul pot conveni, înainte de expirarea termenului de preaviz, cu privire la încetarea contractului individual de muncă, situaţie în care temeiul încetării nu va fi demisia, ci...
37. Chiar dacă salariatul şi-a dat demisia, încetarea contractului de muncă se va face prin acordul părţilor, în cazul în care, anterior expirării termenului de preaviz, angajatorul şi salariatul convin...
38. Demisia poate fi revocată numai prin acordul părţilor. Acordul poate fi expres, caz în care el trebuie exprimat înainte de expirarea termenului de preaviz. Acordul poate fi însă şi...
39. Nu este posibilă retractarea demisiei fără acordul angajatorului.
40. Demisia nu mai poate fi revocata dupa ajungerea ei la cunostinta angajatorului, decat cu acordul expres sau chiar tacit, dar neechivoc, al angajatorului. Se poate aprecia ca a intervenit acordul...
41. Angajatul nu poate reveni asupra demisiei decât cu acordul angajatorului. Dacă după ce a expirat termenul de preaviz, angajatul continuă să vină la lucru, iar angajatorul îi permite aceasta,...
42. Salariatul nu poate revoca demisia, decât cu acordul expres sau tacit al angajatorului.
43. Este posibilă revocarea demisiei numai cu acordul angajatorului, care poate fi atât expres, cât şi tacit, rezultând de pildă din neîmpiedicarea salariatului de a-şi desfăşura în continuarea activitatea după...
44. Demisia comunicată angajatorului este irevocabilă. Demisia poate fi revocată în mod expres cu acordul angajatorului înaintea expirării termenului de preaviz sau în mod tacit, prin continuarea activităţii după expirarea...
45. Este un abuz de drept conduita angajatorului de a nu renunta la termenul de preaviz in cazul in care in perioada respectiva nu are nevoie de serviciile salariatului. Astfel, in...
46. Fiind stipulat de legiuitor în favoarea angajatorului, acesta poate renunţa la termenul de preaviz. În caz de renunţare la termenul de preaviz nu se poate interpreta că suntem în...
47. Intrucat termenul de preaviz in cazul demisiei este prevazut de lege in favoarea angajatorului, acesta poate renunta la beneficiul lui, ceea ce conduce la incetarea contractului de munca la data...
48. Renunţarea angajatorului la termenul de preaviz nu conduce la schimbarea temeiului încetării contractului de muncă, în sensul încetării prin acordul părţilor.
49. În cazul în care angajatorul renunţă la beneficiul termenului de preaviz, contractul de muncă nu va înceta prin demisie, ci prin acordul părţilor.
50. Salariatul poate solicita instanţei anularea demisiei sale ca act juridic unilateral, în cazul în care consimţământul său a fost viciat prin eroare, dol sau violenţă.
51. Salariatul care a demisionat va putea să sesizeze instanţa judecătorească, solicitând anularea demisiei, în cazul în care pretinde că demisia a fost provocată de angajator. Însă, în această situaţie,...
52. In temeiul art. 81 alin. (8) C. muncii, salariatul poate demisiona fara preaviz si in cazul incalcarii de catre angajator a obligatiilor izvorand din lege sau din contractul colectiv de...
53. Este posibila incetarea contractului individual de munca prin demisie, fara preaviz, numai in cazul in care angajatorul nu isi indeplineste acele obligatii care sunt reciproce si interdependente cu obligatia salariatului...
54. Spre deosebire de demisia cu preaviz, care dă expresie principiului libertăţii muncii, demisia fără preaviz are caracter sancţionar, având natura juridică a unei rezilieri a contractului. Salariatul poate demisiona...
55. Textul art. 81 alin. (8) C. muncii nu distinge intre obligatiile angajatorului care pot justifica demisia fara preaviz a salariatului.
56. Suntem în prezenţa unei încălcări a obligaţiei legale de a asigura respectarea dreptului salariatului la demnitate în muncă, cu consecinţa posibilităţii acestuia de a demisiona fără preaviz, în cazul...
57. Alături de posibilitatea de a demisiona fără preaviz în cazul încălcării de către angajator a obligaţiilor sale, salariatul îşi păstrează şi dreptul de a sesiza instanţa judecătorească.
58. Pot exista situaţii în care demisia salariatului poate atrage în sarcina sa obligaţia de a plăti daune interese. O astfel de situaţie va exista atunci când salariatul urmează cursuri...
59. Cererea de preaviz formulată de salariat poate îmbrăca orice formă, în sensul că se poate face atât verbal, cât şi în scris. Cererea poate conţine şi denunţarea unilaterală a...
60. Spre deosebire de oferta de încetare a contractului individual de muncă prin acordul părţilor, demisia nu trebuie aprobată de angajator.
61. Dispozitiile art. 81 alin. (4) C. muncii fixeaza durata maxima a termenului de preaviz de la care partile nu pot deroga in defavoarea salariatului. Prin urmare, raportat si la dispozitiile...
62. Absenta oricarei mentiuni sau rezerve din partea angajatorului pe cererea de demisie formulata de salariat, prin care acesta precizeaza ca demisia va opera incepand cu data cererii, are semnificatia renuntarii...
63. Reclamantul, avand functia de gestionar la societatea parata, a facut dovada incalcarii de catre societate a obligatiilor care ii reveneau, cu consecinta dreptului acestuia de a demisiona fara preaviz. Astfel,...