Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 80. [efectele anularii concedierii cu privire la salariat]
(1) In cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
(2) La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere.
(3) In cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.
[ 57 adnotări ]
1. Prin exceptie de la principiul disponibilitatii, in temeiul art. 80 alin. (1) C. muncii, instanta care constata netemeinicia sau nelegalitatea unei decizii de concediere este obligata sa dispuna anularea ei...
2. Pentru identitate de ratiune, dispozitiile art. 80 C. muncii sunt incidente si in cazul anularii de catre instanta judecatoreasca a dispozitiei prin care angajatorul a constatat, in mod nelegal, incetarea...
3. Jurisprudenţa instanţei supreme a relevat împrejurarea că angajatorul este obligat să plătească salariatului despăgubiri numai pentru perioada cuprinsă între emiterea deciziei de concediere nelegală şi pronunţarea hotărârii de respingere...
4. În principiu, persoana concediată este îndreptăţită la despăgubiri indiferent de efortul făcut pentru găsirea unui alt loc de muncă. Nu pot fi însă excluse situaţii în care s-ar putea...
5. Despagubirile, egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, se acorda indiferent daca salariatul, ulterior concedierii, s-a încadrat sau nu la...
6. Salariatul concediat nelegal are dreptul la despagubirea integrala mentionata de art. 80 alin. (1) C. muncii, indiferent daca a realizat sau nu venituri din alte surse in perioada cat a...
7. In principiu, in temeiul libertatii cumulului de functii, reglementate de art. 35 din Codul muncii, incadrarea salariatului la un alt angajator, dupa concedierea sa, nu va influenta cuantumul despagubirilor pe...
8. In cazul in care contractul individual de munca ar fi incetat de drept sau postul ar fi fost desfiintat intre momentul concedierii salariatului si momentul pronuntarii hotararii de anulare a...
9. Despagubirea care se cuvine salariatului in temeiul art. 80 C. muncii nu include sporurile pentru conditii deosebite de munca, salariatul fiind indreptatit la aceste sporuri numai daca lucreaza efectiv in...
10. In temeiul art. 80 C. muncii, in cazul concedierii netemeinice sau nelegale salariatul are dreptul la despagubiri calculate prin raportare la salariul pe care l-ar fi avut la zi, daca...
11. Fata de imprejurarea ca textul art. 80 alin. (1) C. muncii il obliga pe angajator sa plateasca, in afara de salariu, si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul,...
12. Angajatorul va trebui sa plateasca si primele de care salariatul ar fi beneficiat potrivit contractului individual sau colectiv de munca, cum ar fi prima de Craciun sau de Pasti, al...
13. Din interpretarea coroborata a art. 80 alin. (1) C. muncii cu art. 253 alin. (1) din acelasi cod, rezulta ca angajatorul va putea fi obligat si la plata de daune...
14. În cazul reorganizării angajatorului persoană juridică după anularea deciziei de concediere, obligaţia de a plăti despăgubirile stabilite revine persoanei juridice în a cărei structură de personal se regăseşte postul...
15. Instanţa judecătorească va dispune reintegrarea salariatului în funcţia avută anterior concedierii numai dacă salariatul cere aceasta, fie prin cererea introductivă, fie pe parcursul judecăţii.
16. În ceea ce priveşte obligaţia de reintegrare în funcţie, se pot face câteva precizări legate de ipoteza reorganizării angajatorului. Astfel, în caz de comasare, obligaţia de reintegrare revine persoanei...
17. Daca angajatorul refuza sau intarzie reintegrarea in munca a salariatului, dupa ce acesta a obtinut o hotarare judecatoreasca de reintegrare, salariatul poate solicita daune cominatorii. Fata de incriminarea acestei fapte...
18. Este admisibilă obligarea la daune cominatorii a angajatorului care întârzie nejustificat punerea în executare a măsurii reintegrării în muncă, dispusă de instanţa judecătorească.
19. Salariatul care a procedat la punerea in executare silita a hotararii judecatoresti de reintegrare in functie are obligatia sa respecte, el, insusi, termenul fixat de executor in sarcina angajatorului prin...
20. Suntem in prezenta unui refuz disimulat de reintegrare in ipoteza in care angajatorului dispune concedierea salariatului intr-un timp scurt dupa reintegrarea in functie stabilita prin hotarare judecatoreasca; insa, retinerea unei...
21. Refuzand reintegrarea salariatului dispusa prin hotarare judecatoreasca, angajatorul savarseste infractiunea de nerespectare a hotararii judecatoresti, incriminata de art. 287 alin. (1) lit. d) C. pen., dupa cum poate fi obligat...
22. În cazul în care angajatorul refuză să-l primească la lucru pe salariat, fără să fi dispus concedierea acestuia, salariatul se poate adresa instanţei solicitând direct reintegrarea în funcţie şi...
23. Daca s-a dispus reintegrarea salariatului prin hotarare judecatoreasca, angajatorul trebuie sa faca demersuri concrete pentru infiintarea postului, chiar daca in organigrama lui nu mai exista postul respectiv si indiferent de...
24. Angajatorul nu are conform Codului muncii obligatia sa il informeze despre locul unde trebuie sa se prezinte la serviciu pe salariatul care a lipsit fizic de la locul sau de...
25. Nu este posibilă reintegrarea în funcţia deţinută anterior în cazul în care, ca urmare a reorganizării, postul a fost desfiinţat. Singurul efect al reintegrării va fi însă dreptul la...
26. Nu se poate dispune reintegrarea în funcţie în cazul în care postul a fost între timp desfiinţat sau dacă a intervenit dizolvarea angajatorului.
27. Nu este admisibilă reintegrarea salariatului concediat nelegal într-o funcţie similară, ci trebuie efectuată în aceeaşi funcţie. Dacă revenirea în aceeaşi funcţie nu este posibilă din motive obiective, cum ar...
28. Nu este obligatorie, iar jurisprudenta sustine aceasta idee, emiterea de catre angajator a unei decizii de reluare a activitatii, ca urmare a pronuntarii hotararii judecatoresti de reintegrare in functie a...
29. Desi reintegrarea salariatului opereaza prin hotararea instantei care a dispus reintegrarea, totusi, daca angajatorul doreste sa execute benevol hotararea, trebuie sa emita o decizie privind reintegrarea efectiva, pe care sa...
30. Repunerea partilor in situatia anterioara opereaza numai in privinta drepturilor contestatorului, iar nu si a obligatiilor. Astfel, nu se poate considera ca anularea deciziei de concediere si reintegrarea contestatorului ar...
31. In cazul in care pretentiile reclamantului se fundamenteaza pe caracterul nelegal al concedierii, instanta nu poate dispune obligarea angajatorului la plata de despagubiri civile, ci numai la plata unei despagubiri...
32. Contestatorul are dreptul la acordarea primei de aterizare si a primei de receptie celula motor, ca urmare a anularii ca nelegala a deciziei de concediere. Nu poate fi retinuta apararea...
33. Despagubirea stabilita de prima instanta, in prezenta contestatie la titlu, este incorect calculata. Astfel, prima instanta a fost investita de reclamant cu o contestatie la titlu avand ca obiect stabilirea...
34. Nu este obligatoriu ca sentinţa de anulare a deciziei de concediere să menţioneze cuantumul exact al drepturilor salariale care se cuvin contestatorului, fiind suficientă obligarea angajatorului la plata drepturilor...
35. Nu este necesara efectuarea in cadrul fazei judecatii a unei expertize contabile pentru calcularea despagubirii egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi...
36. In cazul in care instanta a dispus obligarea angajatorului la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul,...
37. În mod corect, ca urmare a admiterii capătului de cerere privind anularea deciziei de concediere, prima instanţă a admis şi capătul de cerere privitor la acordarea drepturilor salariale pentru...
38. Nu se cuvin contestatorului recurent daune morale ca urmare a concedierii sale nelegale, intrucat acesta nu a probat intrunirea conditiilor raspunderii civile delictuale. Astfel, contestatorul recurent nu a dovedit nici...
39. Ca urmare a anularii deciziei de concediere, cu consecinta reintegrarii salariatului si a obligarii angajatorului la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi...
40. Nu se cuvin salariatului daune morale ca urmare a concedierii sale nelegale, avand in vedere, pe de o parte, faptul ca el nu a dovedit producerea acestora, iar, pe de...
41. Trebuie respinsa cererea de acordare a daunelor morale in cuantum de 10.000 lei, formulata de contestator, avand in vedere ca, desi curtea intelege sa admita contestatia acestuia impotriva masurii desfacerii...
42. Legea nr. 31/1990 reglementeaza o revocare "ad nutum" a mandatului acordat directorilor, acestia neputand solicita reintegrarea lor, ci doar despagubiri, in cazul in care revocarea a fost fara justa cauza....
43. Anularea deciziei de concediere nu poate avea ca efect obligarea angajatorului la plata salariilor restante, avand in vedere ca salariata contestatoarea s-a aflat in toata aceasta perioada in concediu pentru...
44. Incepand cu data introducerii in Codul de procedura civila a art. 5802-5805 privitoare la executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face, prin...
45. Avand in vedere ca reclamantul a obtinut anterior prin hotarare judecatoreasca irevocabila obligarea angajatorul la plata de despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de...
46. Este admisibilă invocarea din oficiu de către instanţă a nulităţii absolute a deciziei de concediere disciplinară a salariatului, în cadrul unei cereri formulate de salariat având ca obiect despăgubiri.
47. Avand in vedere ca anterior emiterii deciziei de concediere disciplinara, anulata de prezenta instanta, salariatul isi depusese demisia, rezulta ca se impune obligarea angajatorului la plata de despagubiri, constand in...
48. In cazul anularii deciziei de concediere disciplinara a salariatului, emisa de angajator intre momentul formularii de catre salariat a cererii de demisie si momentul expirarii termenului de preaviz, se impune...
49. Salariatul care a acceptat postul oferit de angajator nu poate cere după aproximativ un an de la data concedierii, reintegrarea în postul deţinut anterior, chiar dacă între timp a obţinut...
50. Desfiintarea directiei in care functiona contestatorul nu constituie un motiv pentru respingerea cererii de reintegrare in functie a acestuia, ca urmare a anularii deciziei de concediere, cu atat mai mult...
51. Unitatea angajatoare nu poate invoca dificultati privitoare la reintegrare pentru a bloca anularea deciziei de concediere pentru vicii de forma sau consecintele anularii. Astfel, de vreme ce decizia de concediere,...
52. In ceea ce priveste reintegrarea salariatului concediat prin desfiintarea nelegala a postului sau, aceasta se va efectua pe postul sau din noua organigrama, insa cu respectarea tuturor elementelor contractului individual...
53. Dispozitiile art. 80 C. muncii nu instituie nicio exceptie de la principiul repararii prejudiciului cauzat salariatului prin concedierea sa nelegala, astfel incat, odata anulata decizia de concediere, prima instanta trebuia...
54. Instanta nu poate, in virtutea rolului activ al judecatorului, sa dispuna reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior concedierii, in cazul in care contestatorul nu a solicitat aceasta decat prin intermediul...
55. Prima instanta a retinut, in mod nelegal, renuntarea la judecata capatului de cerere privitor la reintegrarea salariatului. Astfel, renuntarea la judecata nu se poate deduce din notele de concluzii depuse...
56. Salariatul concediat nelegal are dreptul de a beneficia de plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in calitate...
57. Repunerea părţilor în situaţia anterioară nu lezează dreptul de proprietate al angajatorului, drept care trebuie exercitat cu respectarea conţinutului şi limitelor sale stabilite de lege, astfel cum dispune art....