Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 79. [motivarea deciziei de concediere]
În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
[ 10 adnotări ]
1. Este admisibilă modificarea temeiului de drept din cuprinsul deciziei de concediere, în sensul îndreptării unei erori materiale, dar numai dacă îndreptarea se aduce la cunoştinţa salariatului concediat înăuntrul...
2. Decizia de concediere nu este nula daca angajatorul, retinand corect situatia de fapt si de drept, a facut o gresita incadrare juridica, in sensul ca a indicat in decizia de...
3. Constituie o incalcare a dispozitiilor art. 79 C. muncii, referitoare la inadmisibilitatea invocarii in fata instantei a altor motive de fapt decat cele precizate in decizia de concediere, referirea angajatorului,...
4. Nu este admisibilă modificarea de către angajator a motivelor concedierii, după emiterea deciziei de concediere. În orice caz instanţa investită cu contestaţia fostului salariat împotriva unei astfel de decizii va...
5. Decizia de concediere este lovita de nulitate absoluta daca nu cuprinde criteriile in functie de care s-a decis concedierea contestatoarei, in cadrul procedurii concedierii colective. Nu prezinta niciun fel de...
6. Indicarea in cuprinsul deciziei de concediere a doua temeiuri diferite si contradictorii, respectiv art. 65 alin. (1) C. muncii, care reprezinta o cauza de concediere fara legatura cu persoana salariatului,...
7. Este inadmisibilă invocarea de către angajator, în faţa instanţei, a necorespunderii profesionale, ca motiv de concediere, în condiţiile în care decizia de concediere se întemeiază pe existenţa unor abateri...
8. Angajatorul nu se poate prevala in fata instantei de continutul deciziei de concediere colectiva care explica pe larg imprejurarile care au determinat concedierea colectiva a salariatilor, atata timp cat decizia...
9. Data savarsirii abaterii disciplinare, care a justificat concedierea salariatului, este circumscrisa motivelor de fapt ale concedierii, ceea ce inseamna ca angajatorul nu poate complini lipsa acestui element al deciziei de...
10. Dispozitiile art. 79 C. muncii nu contravin prevederilor art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie. Astfel, dispozitiile din Codul muncii mentionate constituie norme de procedura, determinand limitele examinarii legalitatii...