Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 78. [efectele concedierii nelegale]
Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.
[ 28 adnotări ]
1. RIL: Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin dec. nr. 8 din 8 decembrie 2014, a stabilit ca, "in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 78 C. muncii cu referire la...
2. Avand in vedere ca decizia de concediere este un act individual, iar nu jurisdictional, angajatorul poate sa dispuna revocarea acesteia, in cazul in care constata, direct sau la sesizarea salariatului,...
3. Decizia de concediere si decizia de sanctionare disciplinara pot fi revocate de angajator, atat pentru motive de nelegalitate, cat si pentru motive de netemeinicie. Astfel, un prim argument in acest...
4. Angajatorul poate revoca masura desfiintarii contractului individual de munca (in ceea ce priveste momentul pana la care poate opera revocarea, a se vedea ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de...
5. Angajatorul poate revoca decizia de concediere, in cazul in care constata ca a fost emisa cu incalcarea legii (in ceea ce priveste momentul pana la care poate opera revocarea, a...
6. Revocarea deciziei de concediere disciplinara reprezinta actul unilateral al angajatorului, prin care acesta desfiinteaza decizia emisa, integral si neconditionat, in mod retroactiv de la data emiterii acesteia. Pentru a fi...
7. Emiterea de către angajator a unei decizii prin care se modifică decizia iniţială, în sensul schimbării temeiului, de exemplu din desfacere pentru reducere de personal în desfacere disciplinară, nu...
8. Pot fi menţionate drept motive de fond, care atrag nulitatea deciziei de concediere: lipsa vinovăţiei, existanţa unui alt temei decât cele limitativ stipulate de lege.
9. Jurisprudenţa a apreciat că atrag nulitatea deciziei de concediere, ca motive de fond, următoarele: invocarea, ca temei al concedierii, a altui motiv decât cel prevăzut de lege, inexistenţa reorganizării...
10. Constituie motive procedurale de nulitate a deciziei de concediere: neefectuarea cercetării prealabile, necompetenţa organului emitent al deciziei.
11. Pot fi apreciate ca vicii de formă ale deciziei de concediere: lipsa formei scrise, lipsa motivării.
12. Ca vicii de procedură pot fi menţionate: necompetenţa organului care a dispus concedierea, neparcurgerea procedurii cercetării prealabile în cazul desfacerii disciplinare a contractului de muncă.
13. Nulitatea concedierii poate fi determinata de nerespectarea unor conditii de fond, a unor conditii de procedura sau a unor conditii de forma. Astfel, ca motive ce incalca conditiile de fond...
14. Nulitatea concedierii, determinata de nerespectarea procedurii prevazute de lege, este una absoluta neputand fi confirmata nici expres si nici tacit. Prin urmare, nu are semnificatia confirmarii primirea deciziei de concediere...
15. Exprimarea continuta in art. 78 C. muncii nu pare a fi concordanta cu exprimarea continuta in art. 80 din acelasi cod. Astfel, daca sanctiunea incidenta in cazul nerespectarii procedurii concedierii...
16. Desi angajatorul a acordat un termen de optiune mai scurt decat termenul prevazut de art. 74 alin. 3, decizia de concediere emisa ulterior expirarii unui termen de 5 zile este...
17. Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. 10150/99/2014, privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:...
18. Avand in vedere si dispozitiile art. 6 C. muncii, care reglementeaza principiul protectiei salariatilor impotriva concedierilor nelegale, instanta investita cu o cerere de anulare a deciziei de concediere este obligata...
19. Necomunicarea deciziei de concediere, intemeiata pe dispozitiile art. 65 din Codul muncii, in termen de cinci zile de la emitere, nu constituie motiv de nulitate a acesteia, avand in vedere...
20. Avand in vedere ca angajatorul a revocat decizia de concediere contestata, este intemeiata admiterea exceptiei lipsei de obiect a contestatiei.
21. Avand in vedere principiul irevocabilitatii actelor juridice civile, rezulta ca angajatorul nu poate sa isi revoce sau anuleze propriile decizii; numai instanta judecatoreasca poate dispune desfiintarea deciziilor angajatorului. De altfel,...
22. Dispozitiile art. 39 si art. 40 C. muncii, enumerand drepturile si obligatiile partilor raportului juridic de munca, nu stabilesc dreptul angajatorului de a-si revoca deciziile de concediere. Pe de alta...
23. Angajatorul nu poate proceda la revocarea deciziei de concediere, avand in vedere, pe de o parte, ca posibilitatea unei astfel de revocari nu este reglementata de Codul muncii, iar pe...
24. Intrucat decizia de concediere disciplinara este un act unilateral al angajatorului, in conformitate cu principiul irevocabilitatii actului juridic unilateral, care se aplica in completarea dispozitiilor din Codul muncii, potrivit art....
25. Nu este admisibilă completarea ulterioară, în timpul judecăţii, a deciziei de concediere care nu conţine toate menţiunile prevăzute de lege. Prin urmare, nu se poate acoperi sancţiunea nulităţii absolute prin...
26. Este lovita de nulitate absoluta decizia de concediere disciplinara emisa dupa incetarea contractului individual de munca, ca urmare a demisiei salariatului, chiar daca s-ar putea aprecia ca cercetarea disciplinara a...
27. Nu este posibila concedierea disciplinara a salariatului al carui contract individual de munca a incetat anterior prin demisie.
28. Se impune anularea deciziei de concediere disciplinara a contestatoarei, avand in vedere ca anterior emiterii acesteia, contractul individual de munca pe durata determinata al contestatoarei incetase prin expirarea duratei sale,...