Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 75. [preavizul de concediere]
(1) Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. d), care se afla in perioada de proba.
(3) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia cazului prevazut la art. 51 alin. (2).
[ 15 adnotări ]
1. CJUE.Mentinerea drepturilor lucratorilor in cazul transferului de intreprinderi. Vechimea in munca.
Directiva 2001/23/CE privind apropierea legislatiei statelor membre referitoare la mentinerea drepturilor lucratorilor in cazul transferului de intreprinderi,...
2. Nu are loc o modificare a contractului de munca pe durata nedeterminata intr-unul pe durata determinata in situatia acordarii preavizului.
3. Spre deosebire de reglementarea anterioara, care permitea angajatorului sa opteze intre a acorda preaviz si a plati salariatului o indemnizatie egala cu jumatate din salariul lunar de baza, reglementarea actuala,...
4. În conformitate cu art. 38 din Codul muncii, salariatul nu poate renunţa la termenul de preaviz.
5. Nu este posibilă renunţarea anticipată la termenul de preaviz, având în vedere dispoziţiile art. 11 din Codul muncii. După emiterea deciziei de concediere însă, salariatul poate renunţa la termenul...
6. Având în vedere dispoziţiile art. 38 din Codul muncii, nu este admisibilă renunţarea salariatului la termenul de preaviz, nici prin act unilateral, nici prin acord cu angajatorul.
7. Imprejurarea ca salariatul primeste salariul corespunzator perioadei preavizului nu este de natura sa conduca la concluzia ca si-a dat acordul cu privire la masura concedierii, continuand sa subziste asadar dreptul...
8. Absenţele nemotivate în perioada termenului de preaviz nu determină suspendarea acestuia, ci încetarea contractului individual de muncă.
9. Concedierea salariatului aflat în perioada de preaviz pentru motive neimputabile acestuia constituie un abuz de drept. În schimb, este posibilă sancţionarea disciplinară a acestuia, inclusiv concedierea disciplinară.
10. Neacordarea de catre angajator a termenului de preaviz atrage, in conformitate cu dispozitiile art. 78 C. muncii, nulitatea absoluta a concedierii, chiar daca masura concedierii respecta toate celelalte dispozitii legale...
11. Este admisibilă mărirea duratei termenului de preaviz, prin dispoziţii din contractele individuale sau colective de muncă.
12. Modificarea art. 31 C. muncii, prin introducerea perioadei de proba sub forma unei clauze de dezicere, a condus la abrogarea implicita a dispozitiilor art. 75 alin. (2) din acelasi cod....
13. Dispozitiile art. 75 alin. (2) C. muncii, care excepteaza de la obligatia de acordare a termenului de preaviz pe salariatii concediati in temeiul art. 61 lit. d) C. muncii, aflati...
14. Daca in contractul colectiv de munca la nivel de ramura de stabileste durata in zile a termenului de preaviz, fara nicio alta precizare, atunci se va intelege ca este vorba...
15. Nerespectarea de catre angajator a termenului de preaviz nu atrage nulitatea deciziei de concediere, daca salariul a beneficiat de dreptul la preaviz. Cu alte cuvinte, pentru partea din termenul de...