Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 74. [noi angajari dupa concedierea colectiva]
(1) In termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.
(2) In situatia in care in perioada prevazuta la alin. (1) se reiau aceleasi activitati, angajatorul va transmite salariatilor care au fost concediati de pe posturile a caror activitate este reluata in aceleasi conditii de competenta profesionala o comunicare scrisa, prin care sunt informati asupra reluarii activitatii.
(3) Salariatii au la dispozitie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicarii angajatorului, prevazuta la alin. (2), pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la locul de munca oferit.
(4) In situatia in care salariatii care au dreptul de a fi reangajati potrivit alin. (2) nu isi manifesta in scris consimtamantul in termenul prevazut la alin. (3) sau refuza locul de munca oferit, angajatorul poate face noi incadrari pe locurile de munca ramase vacante.
(5) Prevederile art. 68-73 nu se aplica salariatilor din institutiile publice si autoritatile publice.
(6) Prevederile art. 68-73 nu se aplica in cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata, cu exceptia cazurilor in care aceste concedieri au loc inainte de data expirarii acestor contracte.
[ 4 adnotări ]
1. Comunicarea la care se refera art. 74 alin. (2) C. muncii trebuie sa se faca personal fiecarui salariat concediat. Nimic nu-l impiedica insa pe angajator sa realizeze concomitent si o...
2. Aplicarea prin analogie a dispozitiilor art. 74 C. muncii conduce la concluzia ca nici in cazurile reglementate de art. 64 alin. (1) C. muncii, cand angajatorul este obligat sa propuna...
3. Dispozitiile art. 74 C. muncii isi gasesc incidenta numai in cazul in care a avut loc o concediere colectiva, iar nu si una individuala. De asemenea, o conditie pentru reangajarea...
4. Nu au fost incalcate dispozitiile art. 74 C. muncii in cazul in care angajatorul a incadrat patru persoane pe o perioada determinata, pe posturi vacante temporar, altele decat posturile desfiintate...