Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 69. [notificarea intentiei de concediere colectiva]
(1) In cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective, acesta are obligatia de a initia, in timp util si in scopul ajungerii la o intelegere, in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, cu privire cel putin la:
a) metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati care vor fi concediati;
b) atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati.
(2) In perioada in care au loc consultari, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentantilor salariatilor sa formuleze propuneri in timp util, angajatorul are obligatia sa le furnizeze toate informatiile relevante si sa le notifice, in scris, urmatoarele:
a) numarul total si categoriile de salariati;
b) motivele care determina concedierea preconizata;
c) numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere;
d) criteriile avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor;
f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie acordate salariatilor concediati, conform dispozitiilor legale si/sau contractului colectiv de munca aplicabil;
g) data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile;
h) termenul inauntrul caruia sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati.
(3) Criteriile prevazute la alin. (2) lit. d) se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta.
(4) Obligatiile prevazute la alin. (1) si (2) se mentin indiferent daca decizia care determina concedierile colective este luata de catre angajator sau de o intreprindere care detine controlul asupra angajatorului.
(5) In situatia in care decizia care determina concedierile colective este luata de o intreprindere care detine controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, in nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), de faptul ca intreprinderea respectiva nu i-a furnizat informatiile necesare.
[ 8 adnotări ]
1. Obligaţia în sarcina angajatorului de a iniţia consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, în scopul punerii de acord, este o obligaţie de diligenţă, ceea ce înseamnă că...
2. Renunţarea legiuitorului la obligaţia angajatorului de a întocmi un plan de măsuri sociale sau de alt tip, potrivit legii, deşi este concordantă cu Directiva Consiliului nr. 98/59/CEE privind armonizarea...
3. În cazul în care la nivelul angajatorului funcţionează o organizaţie sindicală reprezentativă şi una nereprezentativă, angajatorul este obligat să deruleze consultări cu ambele, în temeiul art. 69 din Codul...
4. Obligaţia angajatorului de a iniţia consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, se consideră îndeplinită după două rânduri de astfel de consultări, chiar dacă angajatorul îşi menţine...
5. Dispoziţiile art. 69 şi art. 70 din Codul muncii nu sunt pe deplin conforme cu dispoziţiile Directivei nr. 98/59/CE a Consiliului din 20.07.1998 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare...
6. Avand in vedere ca nici in Codul muncii si nici in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor...
7. Nerespectarea criteriilor privitoare la ordinea de prioritate pentru concedierea salariaţilor nu atrage nulitatea deciziei de concediere dacă se dovedeşte că aceasta s-a întemeiat pe o cauză reală şi serioasă dintre...
8. Concedierea contestatoarei este nelegala, intrucat angajatorul nu a dovedit ca a respectat procedura prevazuta de art. 69 alin. (1) si alin. (2) C. muncii (obligatia de a initia consultari cu...