Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 68. [definiţia legală a concedierii colective]
(1) Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de:
a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;
b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;
c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.
(2) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.
[ 28 adnotări ]
1. Dispozitiile art. 68-74 C. muncii si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, astfel cum au fost modificate implicit prin prevederile codului, sunt concordante cu reglementarile continute in Directiva...
2. În ceea ce priveşte conceptul de ”concediere colectivă”, C.J.C.E. a statuat, prin hotărârea din 12 octombrie 2004, în cauza C-55/02, Comisia contra Republica Portugalia, că înţelesul acestui concept trebuie să...
3. Prin dispoziţiile art. 68 lit. a) din Codul muncii, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005, au fost preluate integral dispoziţiile Directivei Consiliului...
4. Practica CJUE referitoare la concedierea colectiva, mai ales prin hotararile recente in dosarele C-182/13, C-392/13 si C-80/14, a conturat sfera notiunii de unitate prin raportare la dispozitiile art. 1 (1)...
5. Numarul de salariati care justifica aplicarea dispozitiilor legale privitoare la concedierea colectiva se raporteaza la intreg colectivul de salariati, chiar daca angajatorul a delegat unor subunitati fara personalitate juridica dreptul...
6. Dispoziţiile Codului muncii nu au preluat dispoziţiile comunitare din Directiva Consiliului nr. 98/59/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective, privitoare la posibilitatea părţilor contractului individual...
7. Dispozitiile art. 68-74 C. muncii transpun in dreptul intern Directiva nr. 98/59/CE din 20 iulie 1999 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitor la concedierile colective.
8. Noul Cod al muncii nu a abrogat implicit dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare...
9. Intrarea in vigoare a Codului muncii a condus la abrogarea expresa indirecta a dispozitiilor cu caracter general din Ordonanta de urgenta nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror...
10. In ceea ce priveste raportul dintre dispozitiile art. 68-74 C. muncii si Ordonanta Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute...
11. Dispoziţiile Codului muncii referitoare la concedierea colectivă nu au condus la abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă...
12. Având în vedere că dispoziţiile art. 68 din Codul muncii nu exclud contractele de muncă pe durată determinată din sfera protecţiei oferite de normele privitoare la concedierea colectivă, se poate...
13. Protecţia oferită salariaţilor concediaţi de către Directiva nr. 98/59/CE este mai eficace decât protecţia oferită de Codul muncii. Potrivit directivei, stabilirea numărului salariaţilor concediaţi se efectuează în raport cu numărul...
14. Dispoziţiile Codului muncii privitoare la concedierea colectivă nu sunt aplicabile funcţionarilor publici.
15. Întrucât, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Codul Muncii, prevederile acestuia se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, în măsura în care acestea nu...
16. Întrucât, în conformitate cu dispoziţiile art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, desfacerea contractelor individuale de muncă în procedura simplificată, precum şi în cazul intrării în...
17. Stabilirea numărului de salariaţi concediaţi la 10, ca număr minim pentru a fi în prezenţa unei concedieri colective, realizează armonizarea cu dispoziţiile Directivei nr. 98/59/CE privind apropierea legislaţiilor statelor...
18. Încetarea contractelor de muncă pe durată determinată nu atrage aplicarea dispoziţiilor privitoare la concedierea colectivă, indiferent de numărul contractelor de muncă pe durată determinată care încetează prin ajungerea la...
19. Dispozitiile privitoare la concedierea colectiva vor fi incidente pentru orice angajator si au in vedere orice fel de contracte de munca, inclusiv contractele pe durata nedeterminata, cu timp partial, cu...
20. Dispoziţiile art. 68 alin. (2) din Codul muncii trebuie interpretate prin raportare la dispoziţiile Directivei 98/59/CE, care i-au reprezentat sursa de inspiraţie, potrivit cărora sunt asimilate licenţierilor încetările contractului individual...
21. Concedierea din iniţiativa angajatorului, la care se referă dispoziţiile art. 68 alin. (2) din Codul muncii, înglobează numai cazurile în care angajatorul are iniţiativa concedierii şi nu obţine acordul salariatului....
22. Pentru stabilirea numarului de salariati in vedere calificarii concedierii colective se iau in considerarea numai salariatii concediati in temeiul art. 65 C. muncii, fiind asadar vorba numai despre situatia desfiintarii...
23. Incetarea contractului individual de munca, in baza art. 56 lit. d) si e) C. muncii, nu atrage incidenta dispozitiilor privitoare la concedierea colectiva, avand in vedere ca din prevederile art....
24. Concedierea salariaţilor în temeiul art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (care exceptează de la aplicarea procedurii concedierii colective, concedierea salariaţilor debitorului aflat în procedura simplificată...
25. În caz de dizolvare a angajatorului, persoană juridică, indiferent dacă dizolvarea se efectuează în baza Decretului nr. 31/1954, a Legii nr. 31/1990 sau a Legii nr. 85/2006, pot fi incidente...
26. In cazul incetarii contractului individual de munca ca urmare a decesului angajatorului nu se pune problema respectarii dispozitiilor legale privitoare la concedierea colectiva, chiar daca o astfel de incetare intra...
27. Cele 30 de zile calendaristice, la care se refera art. 68 C. muncii, trebuie raportate la perioada incetarii contractelor de munca, iar nu la data emiterii preavizului.
28. Nu se aplica dispozitiile privitoare la concedierea colectiva in cazul in care desfiintarea unei structuri a administratiei publice se realizeaza printr-o ordonanta de urgenta. Astfel, desfiintarea structurii in cauza este...