Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 65. [concedierea pentru motive obiective]
(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.
(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.
[ 86 adnotări ]
1. Intre motivele apte sa justifice desfiintarea locului de munca, in temeiul art. 65 C. muncii, pot fi mentionate: reorganizarea activitatii, reducerea cheltuielilor, inclusiv a celor cu salariile, reducerea activitatii, retehnologizarea...
2. Concedierea dispusa in baza art. 65 din Codul muncii pentru motive care nu tin de persoana salariatului trebuie sa indeplineasca doua conditii de fond: cauza concedierii sa constea in desfiintarea...
3. Noţiunea de loc de muncă, avută în vedere de art. 65 alin. (1), include postul ocupat de salariat şi locul muncii. Postul concretizează în organigrama angajatorului necesarul de personal...
4. Concedierea trebuie să-l privească pe salariatul care ocupă locul de muncă desfiinţat. Soluţia instituită de art. 65 din Codul muncii diferă astfel de soluţia conţinută de Codul muncii anterior....
5. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a retinut existenta unui caz de discriminare in ipoteza concedierii prin desfiintarea postului unui salariat care declansase procese impotriva angajatorului. Astfel, CNCD a stabilit...
6. Concedierea in baza art. 65 din Codul muncii presupune desfiintarea locului de munca al salariatului concediat, iar nu desfiintarea altor posturi similare, intrucat legea nu prevede posibilitatea angajatorului de a...
7. Art. 65 exclude posibilitatea angajatorului de a dispune concedierea salariatului pe baza selecţiei în funcţie de competenţă, dar fără desfiinţarea postului acestuia. Cu alte cuvinte, sub imperiul actualei reglementări...
8. Utilizarea de către legiuitor a sintagmei "dificultăţi economice" (opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a...
9. Prin dificultăţi economice în sensul art. 65 alin. (1) (opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă...
10. Transformările tehnologice la care se referă art. 65 alin. (1) (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa...
11. Suntem în prezenţa unor tranformări tehnologice care justifică desfiinţarea unor locuri de muncă (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară...
12. Noţiunea de "reorganizare a activităţii", la care se referă art. 65 alin. (1) (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară...
13. Mutarea unităţii în altă localitate reprezintă o reorganizare, în temeiul art. 65 din Codul muncii (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul...
14. Sub imperiul actualei reglementări nu mai este posibilă concedierea salariatului pentru motivul că angajatorul se mută în altă localitate, având pe plan local posibillitatea să-şi asigure forţa de muncă,...
15. Mutarea angajatorului în altă localitate, neînsoţită de desfiinţarea locului de muncă al salariatului, nu-l îndreptăţeşte pe angajator să procedeze la concedierea disciplinară a salariatului, dacă acesta nu se mai prezintă...
16. Reorganizarea activităţii, în temeiul art. 65 din Codul muncii (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa de...
17. Prin reorganizarea activităţii, în baza art. 65 din Codul muncii (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa...
18. Reorganizarea, la care se referă art. 65 din Codul muncii (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării prin Ordonanţa...
19. Desfiinţarea locului muncii este efectivă, astfel cum cere legea, dacă locul de muncă în cauză a fost eliminat din statul de funcţii. Pe de altă parte, condiţia caracterului efectiv...
20. Desfiintarea locului de munca nu este efectiva in cazul in care postul nu este definitiv desfiintat, deoarece concedierea este urmata, la scurt timp, de reinfiintarea postului sau in cazul schimbarii...
21. Pentru a fi efectivă desfiinţarea locului de muncă, este necesară înlăturarea acestuia din structura angajatorului, deci să nu se mai regăsească în organigrama sau în statul de funcţii al...
22. Desfiinţarea postului este efectivă, dacă postul în cauză a fost definitiv înlăturat din organigrama şi statul de funcţii al angajatorului.
23. Conditiile impuse de art. 65 C. muncii sunt desfiintarea locului de munca si existenta unei cauze efective, reale si serioase.
24. Cauza concedierii trebuie sa fie reala si serioasa, ceea ce inseamna, pe de o parte ca nu poate avea caracter fictiv, iar pe de alta parte ca angajatorul nu poate...
25. Cauza este reala si serioasa daca are un caracter obiectiv, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa dea expresie unor motive de ordin subiectiv ale angajatorului, ci trebuie sa nu...
26. Desfiinţarea locului de muncă are o cauză reală atunci când se întemeiază pe împrejurările obiective stipulate de art. 65 alin. (1) din Codul muncii, adică: dificultăţi economice, transformări tehnologice sau...
27. Cauza desfiinţării locului de muncă este reală şi obiectivă dacă desfiinţarea este determinată de dificultăţi economice, de transformări tehnologice sau de reorganizarea activităţii (deşi opinia autorului se referă la varianta...
28. Sunt cauze reale şi serioase reorganizarea activităţii, transformările tehnologice şi dificultăţile economice (deşi opinia autorului se referă la varianta iniţială a art. 65 alin. 1 din Codul muncii, anterioară modificării...
29. Cauza desfiinţării postului este reală dacă nu depinde de buna- sau reaua-credinţă a angajatorului, fiind obiectivă. Cauza este serioasă dacă nu ascunde realitatea.
30. Nu se întemeiază pe o cauză reală şi serioasă, ci este fictivă, desfiinţarea postului urmată la scurt timp de angajarea altei persoane pe acelaşi post.
31. Este legală concedierea dispusă în baza art. 65 din Codul muncii şi în cazul în care atribuţiile salariatului concediat nu au fost înlăturate, fiind împărţite unor salariaţi existenţi.
32. Desi angajatorul este singurul indreptatit sa aprecieze existenta dificultatilor economice sau oportunitatea tranformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii (desi opinia autorului se refera la varianta initiala a art. 65 alin....
33. Instanţa judecătorească sesizată de salariat poate să verifice numai împrejurarea dacă reorganizarea are ca scop menţinerea competitivităţii angajatorului, nefiind îndrituită să se implice în elaborarea şi aplicarea strategiei de...
34. Din cuprinsul art. 65 C. muncii raportat la dispozitiile legale care reglementeaza alte cazuri de incetare a contractului individual de munca, inclusiv concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului,...
35. Pot fi exemplificate drept situaţii în care este justificată concedierea în baza art. 65 din Codul muncii următoarele: existenţa unor datorii bancare ale angajatorului, cumulate cu scăderea cifrei de...
36. Jurisprudenţa a apreciat că sunt motive de reorganizare, care justifică concedierea: îmbunătăţirea calităţii produselor, renunţarea la producerea de produse nerentabile, mutarea angajatorului într-o altă localitate în scopul reducerii costurilor, asigurarea...
37. Jurisprudenţa franceză a apreciat că nu constituie dificultăţi economice apte să fundamenteze decizia de concediere: reducerea activităţii angajatorului în unele sectoare de activitate sau în unele secţii sau ateliere...
38. Contractul individual de munca al salariatului casnic va inceta in baza art. 65 din Codul muncii, in cazul instrainarii de catre angajator a imobilului care constituie domiciliul sau, avand in...
39. Nu se poate dispune concedierea pe durată determinată. Pentru a evita concedierea, părţile pot recurge la suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor sau să se angajeze consecinţele...
40. Concedierea în temeiul art. 65 din Codul muncii presupune desfiinţarea chiar a postului ocupat de salariat, iar nu a unor posturi de natura celui ocupat de salariat.
41. Nu este ilegală conduita angajatorului pârât care a stabilit că selectarea salariatului care urma să ocupe postul de referent rămas după desfiinţarea celuilalt se va face în baza unui test...
42. Nu contravine legii organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi nou înfiinţate după desfiinţarea altor posturi ca urmare a implementării de tehnologiii informatice, având în vedere că posturile nou înfiinţate sunt...
43. In ipoteza unei concedieri individuale, angajatorul nu are obligatia de a prezenta criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, chiar daca a fost desfiintat unul sau mai multe dintre...
44. Existenta unui act normativ, in speta ordonanta de urgenta, care desfiinteaza structura administratiei publice in care era angajat contestatorul (Cancelaria primului ministru), nu exclude verificarea indeplinirii conditiilor stabilite de Codul...
45. Nu este contrara legii suplimentarea criteriilor de concediere prevazute in Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010, prin acordul dintre angajator si sindicat, consemnat intr-un proces-verbal,...
46. Daca desfiintarea unei structuri a administratiei publice (Cancelaria Primului-ministru) se realizeaza printr-un act normativ, in speta ordonanta de urgenta, instanta nu poate verifica caracterul real si serios al cauzei desfiintarii...
47. Cerinta caracterului efectiv al desfiintarii locului de munca presupune inlaturarea acestuia din structura organizatorica a angajatorului, concretizata in eliminarea din statul de functii si organigrama. De asemenea, pentru satisfacerea acestei...
48. Caracterul subiectiv al concedierii nu poate fi dedus din situatia concreta a altor salariati, ci trebuie raportat la situatia particulara a salariatului contestator. De asemenea, cauza serioasa presupune ratiuni adanci,...
49. Desfiintarea locului de munca este efectiva daca nu este fictiva si este reala daca are caracter obiectiv. Dispozitiile art. 65 din Codul muncii nu limiteaza cazurile de concediere la motive...
50. Desfiintarea locului de munca, in temeiul art. 65 C. muncii, trebuie sa aiba un caracter real, efectiv si serios. Aceaste aprecieri presupun urmatoarele:
- locul de munca in cauza trebuie...
51. Cerinta caracterului real, efectiv si serios al desfiintarii postului presupune conditia suprimarii postului din structura angajatorului, conditia existenta dificultatilor reale, din punct de vedere economic in ceea ce priveste pastrarea...
52. Reorganizarea activitatii societatii angajatoarea nu trebuie sa rezulte numai din inlaturarea salariului contestatorului, ca urmare a concedierii acestuia. Pe de alta parte, caracterul serios al desfiintarii postului presupune imposibilitatea continuarii...
53. In speta nu suntem in prezenta unei cauze reale si efective a concedierii, de vreme ce nu s-a realizat o externalizare reala si efectiva. Astfel, nu se poate retine ca...
54. Nu contravine dispozitiilor art. 65 C. muncii decizia angajatorului de desfiintare a directiei economice si, concomitent, de preluare a atributiilor acesteia de catre o firma specializata. Instanta nu poate cenzura...
55. Desfiintarea postului nu a fost efectiva in ipoteza in care la data emiterii deciziei de concediere nu exista inca noul stat de functii, care a fost trimis abia ulterior conducerii...
56. Concedierea contestatorului nu a avut o cauza reala si serioasa de vreme ce angajatorul nu a renuntat complet la activitatile de natura celor care faceau obiectul fisei postului salariatului concediat....
57. Desfiintarea locului de munca este efectiva, daca acesta este inlaturat din structura functional-organizatorica a angajatorului, consemnata in statul de functii si organigrama, si presupune caracterul definitiv al suprimarii. Desfiintarea are...
58. Angajatorul, caruia ii revine sarcina probei, potrivit art. 272 C. muncii, trebuie sa faca dovada caracterului efectiv al desfiintarii postului. In acest sens, nu este suficient ca angajatorul sa depuna...
59. Desfiintarea postului de director-adjunct nu are o cauza reala, avand in vedere ca dupa numai doua luni a fost infiintat un post nou, de director vanzari grup, remunerat similar cu...
60. Nu putem vorbi despre existenta unei cauze reale si serioase a concedierii in ipoteza in care desi se sustine prin decizia de concediere ca s-a urmarit micsorarea costurilor cu salariile,...
61. Nu suntem in prezenta unei desfiintari a postului in ipoteza in care din decizia consiliului de administratie care a stat la baza emiterii deciziei de concediere intemeiate pe art. 65...
62. Instanţa sesizată cu o cerere de constatare a nulităţii absolute a măsurii desfacerii contractului de muncă, în baza art. 65 din Codul muncii, nu poate verifica decât două elemente: dacă...
63. Concedierea în temeiul art. 65 din Codul muncii permite cenzura instanţei numai în ceea ce priveşte existenţa caracterul efectiv al desfiinţării şi a cauzei reale şi serioase. Prin urmare, este...
64. Instanta nu se poate pronunta asupra masurilor adoptate, singurul in masura sa aprecieze eficientizarea reorganizarii si restructurarii societatii fiind angajatorul. Instanta nu poate verifica nici aprecierile contestatoarei privind managementul defectuos...
65. Dispozitiile art. 65 C. muncii nu obliga la analiza motivelor care au stat la baza desfiintarii postului; dimpotriva, angajatorul este singurul care poate aprecia asupra oportunitatii masurii reorganizarii. Orice fel...
66. Suntem în prezenţa desfiinţării efective a locului de muncă atunci când acesta nu se mai regăseşte în structura organizatorică a angajatorului; de asemenea, suntem în prezenţa unei cauze reale atunci...
67. Suntem in prezenta unei desfiintari efective, atunci cand locul de munca este suprimat din structura functional-organizatorica a angajatorului, asa cum aceasta este evidentiata in statul de functii si organigrama. Desfiintarea...
68. Caracterul real, efectiv si serios al desfiintarii locului de munca face necesara cerinta ca locul de munca sa fie suprimat din structura angajatorului, desfiintarea sa fie impusa de dificultatile reale...
69. Desfiintarea postului reclamantului a fost reala si efectiva avand in vedere, pe de o parte, faptul ca ea a fost decisa de organul deliberativ al societatii angajatoare, care are aptitudinea...
70. Poate constitui o cauza reala si serioasa a desfiintarii locului de munca faptul ca departamentul in care activa contestatorul a suferit pierderi economice sau nu a inregistrat profit in perioada...
71. Instanta nu poate analiza oportunitatea disponibilizarii, care trebuie sa fiind un atribut exclusiv al societatii, ceea ce inseamna ca structura posturilor de conducere nu poate face obiectul analizei instantei.
72. Avand in vedere ca legea impune conditia cauzei reale si serioase pentru desfiintarea postului, rezulta ca instanta este obligata sa cerceteze toate aspectele legate de desfiintarea postului, cu consecinta ca...
73. Nu intra in atributiile instantei de judecata aprecierea cu privire la temeinicia desfiintarii anumitor posturi si la modalitatea in care atributiile posturilor desfiintate au fost redistribuite intre alti salariati.
74. Caracterul clasificat al documentelor care au stat la baza emiterii deciziei de concediere a personalului civil din cadrul Ministerului de Interne nu justifica prin el insusi concedierea. Prin urmare, si...
75. Ca urmare a modificării dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii, instanţa nu mai trebuie să verifice existenţa dificultăţilor economice, ci numai dacă desfiinţarea postului a fost efectivă şi s-a întemeiat...
76. Nu prezinta relevanta pentru aprecierea cauzei reale si serioase a concedierii imprejurarea ca angajatorul a angajat alte doua persoane in unitate, avand in vedere ca aceste angajari au avut loc...
77. Cauza concedierii nu a fost reală şi efectivă, în condiţiile în care, după concedierea salariatului pentru motivul reorganizării unităţii, au fost angajate alte persoane având aceleaşi atribuţii cu ale salariatului...
78. Imprejurarea ca cele 30 de persoane concediate au fost angajate in anul anterior concedierii nu este contrara dispozitiilor art. 65 din Codul muncii, avand in vedere ca stabilirea de catre...
79. Nu contrazice caracterul efectiv al desfiintarii postului si nici caracterul real si serios al concedierii imprejurarea ca, ulterior, in cadrul aceleiasi unitati, au fost delegate din partea altui angajator, un...
80. Conditia cauzei reale presupune caracterul obiectiv al desfiintarii postului, ca urmare a dificultatilor economice sau transformarilor tehnologice. Motivul invocat de angajator in decizia de concediere, respectiv existenta unui ”personal supradimensionat”,...
81. „Situatia economica generala” nu reprezinta o cauza reala si serioasa pentru desfiintarea postului contestatorului, atata vreme cat dificultatile economice nu au fost dovedite in concret de catre angajator. „Criza generala”...
82. În cazul desfacerii contractului individual de muncă, în temeiul art. 65 din Codul muncii, angajatorul nu are obligaţia de a oferi un loc de muncă salariatului concediat.
83. Concedierea dispusa in temeiul art. 65 din Codul muncii nu poate fi o masura temporara, chiar daca se precizeaza expres aceasta in cuprinsul deciziei de concediere; practic aceasta precizare nu...
84. Contestatia salariatului impotriva deciziei de concediere intemeiata pe dispozitiile art. 65 din Codul muncii este fondata, deoarece reorganizarea angajatorului nu a fost efectiva, iar desfiintarea postului ocupat de catre salariatul...
85. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a hotarat ca a fost incalcat art. 14 coroborat cu art. 8 din Conventie prin concedierea unui salariat infectat cu HIV, la presiunea celorlalti salariati,...
86. Dispoziţiile art. 65 din Codul muncii nu contravin prevederilor art. 41 din Constituţie. Astfel, textul constituţional consacră drepturile fundamentale şi generale la libera alegere a profesiei, a meseriei sau a...