Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 64. [obligativitatea ofertei de redistribuire in munca]
(1) In cazul in care concedierea se dispune pentru motivele prevazute la art. 61 lit. c) si d), precum si in cazul in care contractul individual de munca a incetat de drept in temeiul art. 56 alin. (1) lit. e), angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii.
(2) In situatia in care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante potrivit alin. (1), acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii profesionale si/sau, dupa caz, capacitatii de munca stabilite de medicul de medicina a muncii.
(3) Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la noul loc de munca oferit.
(4) In cazul in care salariatul nu isi manifesta consimtamantul in termenul prevazut la alin. (3), precum si dupa notificarea cazului catre agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
(5) In cazul concedierii pentru motivul prevazut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiaza de o compensatie, in conditiile stabilite in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca, dupa caz.
[ 6 adnotări ]
1. Obligatia angajatorului de a solicita sprijinul agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca se socoteste satisfacuta la data comunicarii solicitarii catre agentie.
2. Din coroborarea dispozitiilor art. 64 alin. (4) cu dispozitiile art. 76 lit. d) C. muncii rezulta ca decizia de concediere este afectata de conditia suspensiva a neacceptarii noului loc de...
3. În cazurile reglementate de art. 64 alin. (1) nu se va recurge la perioada de probă ca modalitate de verificare a aptitudinilor profesionale.
4. Neindeplinirea de catre angajator a obligatiei de a oferi salariatului alte locuri de munca vacante sau, in lipsa acestora, de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de...
5. Acceptarea de către salariat a locului de muncă oferit de angajator în termenul de 3 zile stipulat de art. 64 alin. (3) din Codul muncii are semnificaţia încheierii contractului individual...
6. Nu poate fi considerată acceptare a postului oferit de angajator, răspunsul cu obiecţiuni al salariatul.