Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 63. [cercetarea si evaluarea prealabila]
(1) Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile si in termenele stabilite de prezentul cod.
(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevazut la art. 61 lit. d) poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin regulamentul intern.
[ 7 adnotări ]
1. Recomandarea Organizatiei Internationale a Muncii nr. 166/1982 referitoare la concediere stabileste obligatia angajatorului de a-l avertiza prealabil in scris pe salariat in legatura cu indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor de serviciu,...
2. Desi Codul muncii nu retine dispozitiile Recomandarii Organizatiei Internationale a Muncii nr. 166 din anul 1982, potrivit carora un lucrator va putea fi concediat pentru necorespundere profesionala numai daca continua...
3. Lipsa evaluarii prealabile atrage nulitatea deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala.
4. Desi instanta nu este chemata sa aprecieze pregatirea profesionala a salariatului, totusi este indrituita sa se pronunte cu privire la respectarea de catre angajator a procedurii de evaluare si, de...
5. Nerealizarea obiectivelor de performanta individuala nu il indreptateste pe angajator sa dispuna concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala sau, dupa caz, disciplinara (in caz de culpa a salariatului respectiv), fara parcurgerea...
6. Demisia salariatului nu face inaplicabilă concedierea pentru necorespundere profesională, cu condiţia ca întreaga procedură de evaluare profesională, inclusiv emiterea deciziei de concediere şi comunicarea acesteia salariatului, să se realizeze înainte...
7. Chiar dacă decizia de desfacere a contractului de muncă a fost emisă în baza art. 99 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal (acest act normativ...