Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 60. [interzicerea concedierii cu caracter temporar]
(1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
g) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat; [declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 814/2015]
h) pe durata efectuarii concediului de odihna;
i) pe durata efectuării concediului paternal şi a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă în condiţiile reglementate la art. 1522.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in conditiile legii.
[ 26 adnotări ]
1. CC: Curtea a constat ca dispozitiile art. 60 alin. (1) lit. g) C. muncii incalca principiul egalitatii in fata legii, consacrat de art. 16 din Constitutie. Astfel, in ipotezele în...
2. Avand in vedere ratiunile pentru care au fost instituite de catre legiuitor interdictiile de concediere stipulate de art. 60 alin. (1) din Codul muncii, ar fi trebuit, in virtutea principiului...
3. Dispoziţiile art. 60 din Codul muncii care interzic concedierea nu operează în cazul suspendării contractului individual de muncă ca urmare a concediului paternal, a concediului pentru formare profesională, a îndeplinirii...
4. Va opera interdictia concedierii, reglementata de art. 60 din Codul muncii, si in cazul in care s-a acordat salariatului concediu medical chiar in ziua concedierii.
5. Chiar daca dispozitiile art. 60 alin. (1) lit. c) C. muncii instituie conditia informarii angajatorului pentru a putea opera interdictia concedierii salariatei gravide, totusi, intrucat Curtea de Justitie a Uniunii...
6. Sarcina probei ca angajatorul cunostea starea de graviditate a salariatei anterior emiterii deciziei de concediere apartine salariatei.
7. Sarcina probei stării de graviditate a salariatei revine angajatorului, chiar dacă aceasta presupune dovedirea unui fapt negativ nedefinit. Ca exemplu de situaţie în care angajatorul poate face dovada (până la...
8. Interdictia concedierii salariatei gravide, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere, se aplica si in cazul in care salariata in cauza...
9. In ceea ce priveste concursul dintre dispozitiile art. 60 alin. (1) lit. g) si art. 220 alin (2) C. muncii, pe de o parte, si dispozitiile art. 10 din Legea...
10. Art. 60 din Codul muncii instituie, pentru situatiile expres reglementate, interdictia temporara a concedierii salariatilor, iar nu inlaturarea temporara a producerii efectelor acesteia. Asadar angajatorul nu poate dispune concedierea daca...
11. Emiterea unei decizii de concediere disciplinara cu neobservarea cazului de interdictie ii permite angajatorului sa procedeze la revocarea acesteia si emiterea unei noi decizii de concediere dupa incetarea interdictiei; nu...
12. Trebuie facuta distinctia intre momentul emiterii deciziei de concediere si momentul comunicarii acesteia. Astfel, interdictiile de concediere trebuie raportate la momentul emiterii deciziei de concediere. Prin urmare, este posibila comunicarea...
13. Daca termenul pentru emiterea deciziei de concediere incepuse sa curga inainte de intervenirea cazului de incapacitate temporara de munca, acesta se va suspenda pana la incetarea cazului de incapacitate; insa,...
14. In ipoteza intervenirii vreunuia dintre cazurile prevazute de art. 60 alin. (1) C. muncii, termenul de 30 de zile pentru concedierea salariatului, stabilit de art. 62 alin. (1) C. muncii,...
15. Incidenta cazurilor stipulate la art. 60 C. muncii impiedica aplicarea sanctiunii concedierii disciplinare, operand o intrerupere a termenelor de 30 de zile, respectiv de 6 luni, in care se poate...
16. In plus fata de cazul de concediere datorat reorganizarii judiciare si a falimentului angajatorului, stipulat de art. 60 alin. (2) C. muncii, trebuie observat ca interdictiile de concediere nu vor...
17. Potrivit art. 10 din Directiva nr. 92/85/CE privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii la locul de munca in cazul lucratoarelor gravide, al celor care au nascut...
18. Interdictiile de concediere reglementate de art. 60 C. muncii nu impiedica incetarea contractului de munca de drept, prin acordul partilor sau prin demisie.
19. Nu este valabila clauza care ar conferi angajatorului dreptul de a opera concedierea in vreunul dintre cazurile reglementate de art. 60 C. muncii.
20. Interdictiile stabilite de art. 60 alin. (1) C. muncii privesc numai concedierea, ceea ce inseamna ca acestea nu opereaza in ipoteza incetarii de drept a contractului individual de munca; de...
21. Art. 60 alin. (1) lit. a) C. muncii interzice concedierea salariatilor aflati in concediu pentru incapacitate temporara de munca, iar nu doar emiterea deciziei de concediere. Cu alte cuvinte, este...
22. Dacă salariatul, aflat în concediu medical, se prezintă la serviciu şi îşi desfăşoară activitatea, fiind pontat pentru activitatea desfăşurată, această împrejurare are semnificaţia că el a renunţat la beneficiul concediului...
23. Interdictia concedierii salariatului pe durata incapacitatii de munca subzista chiar daca salariatul nu si-a indeplinit obligatia care ii incumba, potrivit Contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate, de...
24. Dupa incunostintarea sa privind starea de graviditate a salariatei, angajatorul nu mai poate dispune concedierea acesteia, chiar daca decizia privind reducerea posturilor in unitare a fost luata anterior survenirii starii...
25. Dispozitiile art. 60 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, care instituie interdictia concedierii salariatei gravide, nu se aplica in cazul in salariata a anuntat angajatorul despre starea sa ulterior...
26. Interdictia concedierii salariatei gravide trebuie raportata la momentul comunicarii deciziei de concediere individuala, neavand relevanta momentul emiterii sau comunicarii deciziei de concediere colectiva, in baza careia s-a demarat procedura concedierii...