Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 59. [interzicerea concedierii cu caracter permanent]
Este interzisă concedierea salariaţilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.
[ 4 adnotări ]
1. OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare consacra raspunderea contraventionala si civila a persoanelor care incalca principiul nediscriminarii. De asemenea, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de...
2. Angajatorul este îndreptăţit să dispună concedierea pentru motive disciplinare a salariatului în cazul în care salariatul continuă să participe la grevă, în condiţiile în care instanţa a dispus...
3. Angajatorul nu va răspunde, iar deciziile de concediere a salariaţilor grevişti sunt legale, dacă sindicatul (sau dupa caz reprezentanţii salariaţilor) nu aduce la cunoştinţa angajatorului toate elementele din care să...
4. Concedierea salariaţilor exclusiv pentru motive de boală nu face obiectul protecţiei acordate persoanelor cu handicap prin intermediul Directivei privind egalitatea de tratament în materie de angajare şi locuri de muncă....