Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 58. [definiţia legală şi felurile concedierii]
(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului.
(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.
[ 6 adnotări ]
1. Împărţirea dihotomică a cauzelor de încetare a contractului individual de muncă în cauze care ţin de persoana salariatului şi cauze care nu ţin de persoana acestuia nu se suprapune...
2. Clasificarea motivelor de concediere in motive care tin de persoana salariatului si motive care nu tin de persoana acestuia nu se confunda cu clasificarea in motive imputabile si neimputabile salariatului....
3. In principiu, existenta unui contract individual de munca pe durata determinata nu limiteaza dreptul angajatorului de a dispune concedierea salariatului, intocmai ca in cazul unui contract de munca pe durata...
4. Dispoziţiile art. 86 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, care permit denunţarea contractului individual de muncă de către administratorul judiciar/lichidator, consacră un nou caz de denunţare unilaterală a contractului...
5. Semnarea deciziei de concediere, în cazul angajatorului persoană juridică, se efectuează de către conducătorul acestuia, care semnează şi contractul individual de muncă. Decizia de concediere poate fi semnată şi de...
6. Este competent să emită decizia de concediere reprezentantul legal al angajatorului persoană juridică sau persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat această competenţă. În cazul în care angajatorul este supus...