Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 57. [nulitatea contractului individual de muncă]
(1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.
(2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor.
(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege.
(4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.
(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
(6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor.
(7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.
[ 24 adnotări ]
1. HP: Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin dec. nr. 37 din 7 noiembrie 2016, a stabilit ca "in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 57...
2. Nulitatea contractului individual de munca este o specie a nulitatii actului juridic civil, cu particularitati generate de specificul raporturilor juridice de munca.
3. Nulitatea contractului individual de muncă este reglementată pentru prima dată în legislaţia muncii.
4. Deşi art. 57 din Codul muncii este lacunar, referindu-se numai la nulitatea absolută, el este deopotrivă aplicabil şi în cazul nulităţii relative. Şi dreptul muncii cunoaşte diviziunea nulitate absolută -...
5. Şi dreptul muncii, întocmai ca dreptul civil, cunoaşte clasificarea nulităţii în absolută şi relativă. Criteriul de împărţire este acelaşi: natura dispoziţiei legale încălcate la încheierea actului juridic. Astfel, nulitatea...
6. Atrag nulitatea absolută: încheierea contractului de muncă de către persoana, care potrivit legii nu poate avea calitatea de salariat, cum ar fi minorul care nu a împlinit vârsta de...
7. Atrag nulitatea absoluta a contractului individual de munca situatiile de incalcare la incheierea acestuia a unor dispozitii care ocrotesc un interes general, cum ar fi: incheierea unui contract de munca...
8. Atrag nulitatea relativa a contractului individual de munca situatiile de incalcare la incheierea acestuia a unor dispozitii care ocrotesc un interes particular, cum ar fi vicierea consimtamantului prin eroare, dol...
9. Spre deosebire de dreptul comun al nulitatii, in dreptul muncii sunt remediabile si o serie de nulitati absolute ale contractului individual de munca, cum ar fi: indeplinirea ulterioara a conditiilor...
10. Chiar daca, spre deosebire de nulitatea relativa, nulitatea absoluta nu poate fi confirmata, totusi, este posibila validarea contractului de munca nul absolut prin indeplinirea ulterioara a conditiei de validitate incalcate,...
11. Deşi, în conformitate cu art. 57 alin. (4) din Codul muncii, nulitatea parţială este regula, va opera totuşi nulitatea totală a contractului individual de muncă în cazul în care...
12. Nulitatea conduce la încetarea contractului individual de muncă numai în situaţia în care operează nulitatea absolută, fără a fi posibilă acoperirea ulterioară a acesteia.
13. Şi în dreptul muncii, la fel ca în dreptul civil, îşi găseşte aplicarea principiul salvgardării actului juridic, astfel încât desfiinţarea să privească numai acele efecte care sunt contrare legii....
14. In toate cazurile de nulitate, cu exceptia situatiei in care nulitatea este determinata de lipsa studiilor, cel care a prestat munca este indreptatit sa primeasca salariul care i s-ar fi...
15. Recunoasterea dreptului la salariu pentru persoana care a prestat munca, in cazul aplicarii sanctiunii nulitatii, atrage necesitatea recunoasterii si a celorlalte drepturi decurgand din statutul de salariat, cum ar fi...
16. Persoana al cărei contract de muncă a fost anulat va avea dreptul la plata salariului corespunzător muncii prestate numai dacă nulitatea nu a fost consecinţa lipsei studiilor. Dacă însă...
17. În cazul în care persoana al cărei contract a fost anulat a beneficiat de remuneraţie corespunzător cu munca prestată, ea va beneficia şi de dreptul la compensarea în bani a...
18. Reaprecierea de către angajator a criteriilor în baza cărora s-a făcut angajarea salariatului nu atrage nulitatea contractului de muncă. Soluţia contrară ar conduce la concluzia că angajarea salariatului s-a...
19. In ipoteza constatarii pe cale amiabila a nulitatii, partile pot stabili si alte efecte in afara dreptului salariatului la remuneratie pentru munca prestata, conform art. 57 alin. (5) C. muncii,...
20. Avand in vedere ca dispozitiile art. 57 alin. (6) C. muncii nu introduc niciun fel de distinctie legata de cauza nulitatii, deducem ca partile pot recurge la constatarea pe cale...
21. Condiţiile în care minorul poate încheia un acord de anulare a contractului de muncă sunt similare celor în care se încheie contractul de muncă. Astfel, minorul care a împlinit...
22. Acordul părţilor contractului individual de muncă cu privire la nulitatea contractului, poate fi el însuşi lovit de nulitate. De pildă, un asemenea acord este anulabil pentru leziune dacă sunt...
23. În cazul constatării nulităţii prin hotărâre judecătorească, efectele nulităţii se produc de la data rămânerii definitive a hotărârii.
24. Dispozitiile art. 57 si art. 268 alin. (1) lit. d) C. muncii nu contravin art. 15 din Constitutie, avand in vedere ca ele nu contin nici o prevedere din care...