Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 53. [intreruperea sau reducerea activitatii angajatorului]
(1) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 52 alin. (3).
(2) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.
[ 10 adnotări ]
1. Interpretarea logică şi istorică conduce la concluzia că întreruperea temporară a activităţii, la care se referă art. 53 alin. (1) din Codul muncii, nu este generată exclusiv de...
2. Se vor aplica dispoziţiile art. 53 din Codul muncii în cazul în care salariaţii care nu participă la grevă sunt împiedicaţi de salariaţii grevişti să îşi desfăşoare activitatea.
3. Indemnizatia de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, la care se refera art. 53 alin. (1), nu se poate situa sub salariul minim brut pe tara...
4. Indemnizatia de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat se poate situa sub nivelul salariului minim brut pe tara in ipoteza in care salariatul se afla la...
5. Plata indemnizaţiei de 75% din salariul de bază la care se referă art. 53 alin. (1) din Codul muncii presupune îndeplinirea a două condiţii, astfel: inexistenţa unei culpe a...
6. Situaţiile care pot conduce la întreruperea temporară a activităţii sunt străine de culpa salariatului, putând sau nu să fie circumscrise unor cazuri fortuite sau de forţă majoră. Însă, specificul întreruperii...
7. Rămânerea la dispoziţia angajatorului se poate face nu numai în incinta angajatorului, ci şi la domiciliul salariatului. Este posibilă negocierea acestui aspect între angajatori şi sindicate, indiferent dacă sunt sau...
8. Dreptul la indemnizatia prevazuta de art. 53 alin. (1) C. muncii nu este conditionat de prezenta salariatului la locul de munca.
9. Avand in vedere ca, in conformitate cu dispozitiile art. 272 C. muncii, sarcina probei revine angajatorului, acesta din urma trebuia sa faca dovada intreruperii temporare a activitatii, care sa justifice...
10. Dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Codul muncii, prin care angajatorul este obligat ca pe durata întreruperii temporare a activităţii să plătească angajaţilor cel puţin 75% din salariul de bază,...