Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 52. [suspendarea din initiativa angajatorului]
(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:
a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii [declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 261/2016];
b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti; [declarat partial neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 279/2015]
c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
c1) in cazul in care impotriva salariatului s-a luat, in conditiile Codului de procedura penala, masura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, daca in sarcina acestuia au fost stabilite obligatii care impiedica executarea contractului de munca, precum si in cazul in care salariatul este arestat la domiciliu, iar continutul masurii impiedica executarea contractului de munca;
d) pe durata detasarii;
e) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor;
f) pe durata suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.
(3) In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.
[ 43 adnotări ]
1. CC: Curtea a constatat ca dispozitiile art. 52 alin. (1) lit. a) C. muncii sunt neconstitutionale, intrucat, in urma efectuarii testului de proportionalitate vizand restrangerea exercitiului dreptului la munca, suspendarea...
2. CC: Dispozitiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza intai C. muncii, cu referire la cazul suspendarii contractului de munca ca urmare a plangerii penale formulate de angajator, sunt neconstitutionale,...
3. RIL: Înalta Curte de Casație si Justiție, prin decizia nr. 15, în dosarul nr. 1134/1/2022, a stabilit că “În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 52 alin. (2)...
4. HP: Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin dec. nr. 19 din 13 iunie 2016, a stabilit ca "urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 279 din 23 aprilie 2015, dispozitiile...
5. Angajatorul poate dispune suspendarea contractului individual de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. b) C. muncii odata cu decizia privind efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, fie la un moment...
6. Suspendarea contractului individual de munca pentru motivul ca salariatul a fost trimis in judecata pentru o fapta penala incompatibila cu functia detinuta, opereaza independent de existenta unei plangeri penale a...
7. In ceea ce priveste cazul de suspendare prevazut de art. 52 alin. (1) lit. b) C. muncii, daca incompatibilitatea dintre fapta savarsita de salariat si functia detinuta de acesta nu...
8. Suspendarea contractului individual de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. b) C. muncii este facultativa pentru angajator.
9. Evaluarea starii de incompatibilitate intre fapta savarsita de salariat si functia acestuia trebuie sa se bazeze pe elemente concrete legate de atributiile salariatului, astfel cum acestea rezulta din fisa postului....
10. In ceea ce priveste soarta contractului individual de munca suspendat in temeiul art. 52 alin. (1) lit. b) C. muncii, aceasta depinde de solutia emisa in procesul penal. Astfel, contractul...
11. Incetarea suspendarii contractului individual de munca, dispuse in temeiul art. 52 alin. (1) lit. b) C. muncii, va genera consecinte diferite in functie de solutia pronuntata prin hotararea judecatoreasca definitiva....
12. Nu suntem in prezenta unei suspendari, ci a unei modificari temporare a contractului individual de munca, in cazul in care pana la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, in ipoteza...
13. Intrucat legiuitorul nu impune angajatorului criteriile de departajare intre salariatii carora li se suspenda contractele de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) C. muncii, urmeaza sa conchidem...
14. Aplicarea masurii suspendarii contractului individual de munca, reglementata de art. 52 alin. (1) lit. c) C. muncii, in ipoteza in care numai o parte dintre salariati sunt afectati de aceasta...
15. Intreruperea temporara a activitatii angajatorului, la care se refera art. 52 alin. (1) lit. c) C. muncii, nu trebuie sa fie totala, intrucat, in caz contrar, masura aplicabila nu ar...
16. In ipoteza intreruperii temporare a activitatii angajatorului, este posibila suspendarea tuturor contractelor individuale de munca, dupa cum este posibila si suspendare numai a unora dintre acestea. In schimb, in ipoteza...
17. . Masura suspendarii contractului individual de munca, in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) C. muncii trebuie mentionata in Registrul general de evidenta a salariatilor, la fel ca si...
18. Daca urmeaza sa recurga la masura suspendarii contractelor individuale de munca in ipoteza intreruperii temporare a activitatii, angajatorul este obligat sa procedeze la consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, in...
19. In ipoteza intervenirii unei cauze de suspendare a contractului individual de munca, prevazute de art. 52 alin. (1) lit. c) C. muncii, ar fi utila emiterea de catre angajator, pentru...
20. Pe durata grevei se suspenda si contractele individuale de munca ale salariatilor care nu participa la greva dar care din pricina grevei nu pot presta munca, in temeiul art. 52...
21. Concursul dintre cauza de supendare prevazuta de art. 52 alin. (1) lit. c) C. muncii si alte cauze de suspendare trebuie rezolvat in sensul aplicarii regimului de suspendare cel mai...
22. Pe durata perioadei de somaj tehnic salariatul poate beneficia de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, operand suspendarea somajului tehnic, cu consecinta sistarii obligatiei salariatului de a...
23. Pe durata somajului tehnic, salariatul are dreptul de a beneficia de concediu fara plata pentru studii sau pentru interese personale, in aceleasi conditii in care ar fi beneficiat de aceste...
24. Desi potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, incheierea, executarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie urmeaza a respecta dispozitiile Codului...
25. Ca exemple de situatii care se pot incadra in notiunea de reducere a activitatii pot fi mentionate: scaderea cifrei de afaceri si a profitului, restrangerea temporara a obiectului de activitate...
26. Nu este obligatorie cunoasterea de catre angajator a datei finale de incetare a suspendarii contractului individual de munca, intemeiate pe dispozitiile art. 52 alin. (1) lit. c) C. muncii. Cu...
27. În cazul suspendării contractului individual de muncă pentru motivul întreruperii temporare a activităţii, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, având în vedere lipsa oricărei ţărmuriri legale,...
28. Incetarea cauzei de suspendare a contractului individual de munca ca urmare a intreruperii temporare a activitatii poate avea loc nu numai in cazul reluarii activitatii, dispuse prin decizia angajatorului, ci...
29. Existenta situatiei de somaj tehnic nu rapeste salariatului dreptul de a-si da demisia, subzistand insa obligatia acestuia din urma de a respecta termenul de preaviz, termen in care trebuie sa...
30. Motivele de suspendare prevazute de art. 52 lit. c) si d) C. muncii nu sunt incidente in cazul contractului individual de munca al salariatului casnic. Astfel, motivele economice, tehnologice, structurale...
31. Lipsa de la domiciliu a angajatorului in cazul contractului de munca al salariatului casnic bucatar nu atrage suspendarea contractului de munca in temeiul art. 52 lit. c) C. muncii, angajatorul...
32. Instanta poate cenzura oportunitatea deciziei de suspendare a contractului individual de munca. Cu alte cuvinte, instanta va putea verifica daca aplicarea masurii era necesara, in sensul ca, in absenta luarii...
33. Atrage suspendarea contractului individual de munca, chiar in absenta unui text legal in acest sens, situatia in care nu s-a prestat munca din culpa angajatorului. Pot fi mentionate doua cazuri...
34. Solutia prevazuta de art. 52 alin. (2) C. muncii (cu referire la alin. 1 lit. b) al aceluiasi articol) de reluare a activitatii si de plata a despagubirilor vizeaza situatia...
35. Angajatorul este cel indreptatit sa aprecieze, la momentul luarii deciziei privind reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, daca reducerea temporara a activitatii va...
36. Consultarea sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in chestiunea reducerii temporare a programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, trebuie sa se efectueze...
37. Pentru notiunea de sindicat reprezentativ, in sensul art. 52 alin. (3) C. muncii, trebuie sa apelam la dispozitiile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, care defineste organizatia sindicala reprezentativa la...
38. Angajatorul este indreptatit sa aprecieze la care dintre masurile stabilite de art. 52 alin. (3) si art. 53 C. muncii va recurge, adica daca va dispune reducerea programului de lucru...
39. Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. 7521/99/2014, privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:...
40. Revocarea de catre angajator a propriei decizii de suspendare a contractului individual de munca, emise in baza art. 52 alin. (1) lit. b) C. muncii, ca urmare a constatarii ca...
41. Suspendarea contractului individual de munca in cazul intreruperii temporare a activitatii pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare este o prerogativa a angajatorului, care va stabilii salariatii care fac parte...
42. Legea nu instituie obligatia aplicarii unor criterii de selectie pentru alegerea salariatilor ale caror contracte de munca sunt suspendate in baza art. 52 alin. (1) lit. c) C. muncii.
43. Dispozitiile art. 52 alin. (1) lit. b) C. muncii nu contravin dispozitiilor constitutionale care consacra prezumtia de nevinovatie. Astfel, dispozitiile constitutionale mentionate au aplicabilitate in dreptul penal si procesual penal,...