Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 51. [suspendarea din initiativa salariatului]
(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii:
a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesionala;
e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;
f) participarea la greva;
g) concediu de acomodare;
h) desfăşurarea, pe bază de contract încheiat în condiţiile legii, a unei activităţi specifice în calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist.
(2) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.
(3) Drepturile dobândite de salariat anterior momentului acordării concediilor prevăzute la alin. (1) şi la art. 1521 ori absentării de la locul de muncă în condiţiile prevăzute la art. 1522 se menţin pe toată durata concediului, respectiv a perioadei de absenţă.
[ 7 adnotări ]
1. Avand in vedere ca dispozitiile art. 195 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 61/2011 califica participarea la greva drept suspendare de drept a contractului individual de munca, se poate...
2. Suspendarea contractului individual de muncă pe durata grevei se referă la cele două obligaţii principale generate de contract, adică prestarea muncii şi plata salariului, urmând a produce efecte în continuare...
3. Chiar daca pe durata grevei contractul individual de munca este suspendat, salariatii beneficiaza de drepturile de asigurari sociale. Însa în cazul în care instanta de judecata sau comisia de arbitraj...
4. Efectele grevei asupra contractului individual de muncă sunt diferite în funcţie de participarea sau neparticiparea la grevă a salariatului. Astfel, în cazul în care salariatul participă la grevă contractul...
5. Solutia la care s-a oprit legiuitorul, respectiv abrogarea art. 51 lit. g) si introducerea unui nou alineat, este eronata, inutila si contradictorie. Astfel, vechea solutie nu era gresita, întrucat nu...
6. Suspendarea contractului individual de munca pentru absente nemotivate nu impiedica aplicarea unei sanctiuni disciplinare, daca absenta nemotivata poate fi calificata drept abatere disciplinara, in conditiile art. 61 lit. a) din...
7. Angajatorul poate invoca exceptia de neexecutare a contractului, refuzand plata salariului, in ipoteza in care salariatul lipseste nemotivat de la serviciu. Insa, angajatorul poate recurge si la solutia mai radicala...