Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 50. [suspendarea de drept]
Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;
c) carantina;
d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;
e) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
f) forta majora;
g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
h) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;
i) in alte cazuri expres prevazute de lege.
[ 14 adnotări ]
1. Dispoziţiile art. 50 lit. a) din Codul muncii se aplică şi în cazul în care femeia care beneficiază de concediu de maternitate este încadrată în baza unui contract...
2. Termenul lege continut in art. 50 lit. d) se refera la actul normativ adoptat de Parlamentul Romaniei, indiferent ca este vorba despre lege organica sau ordinara, precum si la ordonante...
3. În conformitate cu definiţiile doctrinare, forţa majoră reprezintă o împrejurarea externă, absolut imprevizibilă şi invincibilă, cum ar fi cutremurul, seceta, inundaţiile, criza gravă de materii prime, degradarea utilajelor de...
4. Greva poate constitui pentru salariaţii care nu participă la încetarea colectivă a lucrului un caz de forţă majoră apt să conducă la suspendarea de drept a contractului individual de...
5. Suspendarea de drept a contractului individual de munca in temeiul art. 50 lit. f) C. muncii are in vedere, asa cum precizeaza expres textul, numai forta majora, nu si cazul...
6. Forta majora, care produce suspendarea contractului individual de munca, in temeiul art. 50 lit. f) din Codul muncii, nu include si cazul fortuit. Suspendarea se produce de drept, cu consecinta...
7. Intrucat, la fel ca forta majora, este exclusiv de culpa in ceea ce priveste neexecutarea obligatiilor contractuale, rezulta ca si cazul fortuit va atrage suspendarea contractului individual de munca. Un...
8. Forta majora nu va mai produce efect suspensiv, ci extinctiv, atunci cand sunt afectate principiul echitatii, cel al bunei-credinte sau cel al nulitatii obligatiilor imposibile. Insa incetarea contractului individual de...
9. Dispozitiile art. 50 lit. g) din Codul muncii se aplica nu numai in ipoteza in care salariatul este arestat preventiv in Romania, potrivit Codului de procedura penala, ci si in...
10. Arestarea preventiva a salariatului, potrivit art. 50 lit. g) din Codul muncii, nu atrage obligatoriu incidenta dispozitiilor art. 49 alin. (4) din Codul muncii, in sensul lipsirii salariatului de orice...
11. Deşi Codul muncii nu se referă la consecinţele pe care arestarea preventivă a angajatorului le are asupra contractului individual de muncă, totuşi se poate aprecia că se va produce suspendarea...
12. Alte cazuri de suspendare de drept a contractului individual de munca se regasesc in legi speciale, cum ar fi: cazul cand asistentul maternal profesionist nu are copii in plasament sau...
13. Nu poate fi primită apărarea angajatorului pârât în sensul că a refuzat să plătească indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă pentru motivul că certificatul medical a fost nelegal emis. Astfel,...
14. In ipoteza in care in aceeasi zi intervin doua cauze de suspendare a contractului individual de munca – una de drept, intemeiata pe dispozitiile art. 50 lit. b) din Codul...