Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 49. [felurile si efectele suspendarii]
(1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.
(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.
(3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute la alin. (2), daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.
(4) In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.
(5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.
(6) In cazul suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.
[ 15 adnotări ]
1. In pofida inexistentei unei reglementari legale privind procedura de urmat in cazul suspendarii contractului individual de munca, se poate aprecia ca utila emiterea unui act intern al angajatorului, prin...
2. Sunt lovite de nulitate absoluta orice clauze ale contractelor colective de munca prin care s-ar stabili alte cauze de suspendare a contractului de munca, in afara celor stabilite de Codul...
3. Exceptia de neexecutare a contractului nu este aplicabila contractului individual de munca. Cu alte cuvinte, nici una din partile contractului individual de munca nu poate invoca exceptia de neexecutare, refuzand...
4. Avand in vedere ca salariatul este subordonat angajatorului pe parcursul derularii raporturilor de munca, de regula salariatul nu poate invoca exceptia de neexecutare a contractului, in ipoteza in care angajatorul...
5. Salariatul nu poate refuza prestarea muncii, invocând excepţia de neexecutare a contractului, în cazul în care angajatorul nu şi îndeplineşte obligaţia de a plăti salariul. Însă, în mod excepţional,...
6. Salariatul nu poate refuza munca invocand exceptia de neexecutare a contractului, chiar daca angajatorul nu isi executa obligatia de plata a salariului. Intr-o astfel de ipoteza salariatul are la indemana...
7. Intrucat neplata salariului nu inlatura subordonarea salariatului fata de angajator, salariatul nu poate sa justifice neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu intemeindu-se pe motivul neplatii salariului.
8. Salariatul nu poate refuza prestarea muncii invocând excepţia de neexecutare a contractului în caz de neplată a salariului de către angajator. În această situaţie, salariatul poate solicita în justiţie...
9. Salariatul nu este îndreptăţit să invoce excepţia de neexecutare a contractului, refuzând prestarea muncii, în cazul în care angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a salariului. Într-o astfel...
10. În cazul în care angajatorul nu îşi îndeplineşte propriile obligaţii salariatul nu este îndreptăţit să înceteze prestarea muncii invocând excepţia de neexecutare a contractului şi nici să ceară desfacerea...
11. Salariatul nu este îndreptăţit să invoce excepţia de neexecutare a contractului, refuzând să-şi execute propriile obligaţii, în cazul în care angajatorul nu-şi execută obligaţiile ce-i revin.
12. Conduce la suspendarea contractului individual de muncă şi situaţia în care, din culpa angajatorului, salariatul nu a prestat munca, fie pentru că i-a interzis angajatorul, fie pentru că angajatorul...
13. Regula este ca suspendarea contractului individual de munca atrage suspendarea tuturor drepturilor si obligatiilor partilor. Daca insa prin legi speciale, contractul colectiv de munca, contractul individual de munca sau regulamentul...
14. Efectele intervenirii unei cauze de suspendare a contractului individual de munca pe parcursul derularii termenului de preaviz depind de motivele suspendarii; astfel, daca motivul suspendarii nu implica culpa salariatului, va...
15. Concursul dintre mai multe cauze de suspendare a contractului individual de munca nu se rezolva potrivit principiului succesiunii in timp, in sensul prioritatii cauzei initiale, ci solutia corecta este aceea...