Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 48. [modificarea unilaterală a locului şi felului muncii]
Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
[ 18 adnotări ]
1. Dispozitiile art. 48 din Codul muncii constituie o norma-cadru, ale carei aplicatii se regasesc in anumite reglementari legale, cum ar fi cazul stipulat de art. 39 din Legea nr. 346/2002...
2. Chiar dacă executarea contractului de muncă este obligatorie pentru salariat în condiţiile modificării temporare a contractului individual de muncă, în baza art. 48 din Codul muncii, totuşi salariatul poate refuza...
3. Din interpretarea coroborată a art. 48 cu art. 40 alin. (1) şi (2) din Codul muncii, care consfinţeşte dreptul angajatorului de a organiza munca salariaţilor, rezultă că este admisibilă...
4. Daca angajatorul nu dispune modificarea contractului individual de munca, desi sunt întrunite conditiile pentru modificarea temporara a locului sau a felului muncii in temeiul art. 48 din Codul muncii, atunci...
5. Prin interpretarea coroborată a dispoziţiilor Codului muncii putem identifica mai multe cazuri de modificare a locului şi felului muncii ca măsură de protecţie a salariatului. Un prim astfel de...
6. Pot fi menţionate ca exemple de trecere temporară în altă muncă: înlocuirea unor salariaţi care lipsesc temporar şi cărora angajatorul este obligat să le conserve postul, trecerea în altă...
7. Având în vedere că în alte situaţii, reglementând forţă majoră, Codul muncii se referă şi la cazurile fortuite sau la alte împrejurări care nici măcar nu pot fi încadrate în...
8. In conditiile art. 48 din Codul muncii, forta majora desemneaza o situatie de fapt imprevizibila si insurmontabila, care conduce la imposibilitatea obiectiva, neculpabila, de executare a obligatiilor contractuale, cum ar...
9. Întrucât textul art. 48 din Codul muncii reglementează modificarea temporară a locului şi felului muncii, iar nu încetarea contractului individual de muncă, rezultă că situaţia de forţă majoră la care...
10. Trăsăturile esenţiale ale forţei majore sunt imprevizibilitatea, invincibilitatea şi obiectivitatea. Pot fi exemplificate drept cazuri de forţă majoră: război, inundaţii, incendii, cutremure, epidemii, epizootii violente, invazii de animale sau insecte....
11. Modificarea temporara a felului si a locului muncii ca sanctiune disciplinara pare a avea in vedere sanctiunea disciplinara generala a retrogradarii din functie reglementata de art. 248 alin. (1) lit....
12. Pot fi menţionate drept cazuri de modificare temporară a felului şi a locului muncii, ca măsură de protecţie pentru salariat: trecerea temporară a salariatului în alt post, în scopul...
13. Modificarea temporara a locului si felului muncii, fara consimtamantul salariatului, ca masura de protectie a acestuia, se intemeiaza de regula pe starea sanatatii salariatului, care de exemplu, este pensionat pentru...
14. Modificarea temporara a locului si felului muncii, fara consimtamantul salariatului, ca masura de protectie a acestuia, dureaza intreaga perioada in care salariatul se afla in situatia care impune masura de...
15. Salariatul nu are dreptul sa dispuna modificarea unilaterala a contractului individual de munca ca masura de protectie a sa. Daca salariatul apreciaza ca situatia concreta ar impune masura modificarii, el...
16. Este nulă decizia angajatorului prin care s-a schimbat funcţia contestatorului, dacă în cuprinsul deciziei nu se menţionează temeiul schimbării din funcţie a contestatorului.
17. Este lovita de nulitate decizia de modificare unilaterala a contractului individual de munca, emisa de angajator, care nu contine nicio motivare in fapt si in drept cu privire la temeiul...
18. Masurile de modificare unilaterala a felului muncii, prevazute de art. 48 C. muncii, au caracter temporar. Prin urmare, decizia angajatorului de a schimba definitiv felul muncii salariatului contestator din inspector...