Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 46. [durata detasarii]
(1) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.
(2) În mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 în 6 luni.
(3) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai în mod exceptional si pentru motive personale temeinice.
(4) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, în conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.
[ 8 adnotări ]
1. Detaşarea este obligatorie pentru salariat, pentru prima perioadă, de cel mult un an. Însă pentru prelungirea detaşării este necesar acordul său. Tocmai de aceea legiuitorul nu a mai...
2. Este lovita de nulitate partiala clauza prin care se dispune detasarea pentru o perioada de peste un an, urmand ca ea sa produca efecte doar pentru perioada stabilita de lege....
3. Durata de un an este durata maximă a detaşării raportat la un contract individual de muncă, iar nu la perioada unui an calendaristic.
4. Avand in vedere inexistenta vreunei explicatii legale privitoare la sintagma "in mod exceptional si pentru motive personale temeinice", urmeaza a se aplica prin analogie dispozitiile din Legea nr. 188/1999 privind...
5. Intre motivele personale temeinice care pot justifica refuzul detasarii se poate retine imprejurarea ca salariatul mai are incheiat un alt contract de munca cu alt angajator, care ar fi periclitat...
6. Salariatul are dreptul la indemnizaţie de detaşare, al cărei rol este de a acoperi cheltuielile suplimentare efectuate de salariat cu hrana şi întreţinerea, numai dacă situaţia concretă nu permite...
7. In sectorul privat, in ceea ce priveste cuantumul cheltuielilor de transport si cazare, precum si al indemnizatiei de detasare, urmeaza a se aplica dispozitiile contractelor colective si individuale de munca. ...
8. În privinţa cuantumului minim al indemnizaţiei (diurnei) de detaşare, urmează a se aplica dispoziţiile legale care stabilesc diurna la instituţiile publice.