Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 44. [durata delegarii]
(1) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.
(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.
[ 5 adnotări ]
1. Chiar daca delegarea presupune, ca regula, un act scris individual al angajatorului, totusi nu este contrara legii delegarea colectiva, adica delegarea mai multor salariati dispusa printr-un singur inscris, dar cu...
2. Delegarea este obligatorie pentru salariat pentru prima perioadă de 60 zile pentru care a fost dispusă. Însă, pentru perioada următoare, de până la 60 de zile, este necesar...
3. Prelungirea delegarii, care permite salariatului sa isi exprime refuzul fara a suporta sanctiuni disciplinare, prespune continuarea primei delegari, fara intrerupere.
4. Termenul de 60 zile reprezinta durata maxima pentru delegare, indiferent daca este alcatuit din zile consecutive sau nu.
5. Chiar daca, in conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. (1) teza finala C. muncii, salariatul nu poate fi sanctionat disciplinar in ipoteza refuzului prelungirii delegarii, totusi, un astfel de refuz...