Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 31. [perioada de proba]
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.
(3) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.
(4) Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.
(5) Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul.
(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevazut la alin. (5) se reglementeaza prin lege speciala.
[ 35 adnotări ]
1. Majorarea perioadelor de proba efectuata prin Legea nr. 40/2011 se justifica, pe de o parte, prin nevoia unor perioade mai lungi de timp in anumite domenii de activitate pentru verificarea...
2. Perioada de proba are natura juridica a unei clauze legale de dezicere, in favoarea ambelor parti. Contractul de munca va inceta ca urmare a notificarii scrise, trimise celeilalte parti, fara...
3. Perioada de proba nu poate avea natura juridica a unei conditii suspensive sau rezolutorii. Astfel, pe de o parte nu putem fi in prezenta unei conditii suspensive intrucat contractul individual...
4. Perioada de proba are natura juridica a unei clauze de dezicere, contractul individual de munca incetand de drept prin trimiterea notificarii. Perioada de proba profita si salariatului, neavand ca scop...
5. Pornind de la ideea ca orice text legal trebuie interpretat in sensul in care el poate produce efecte juridice, rezulta ca in temeiul art. 31 alin. (3) C. muncii, perioada...
6. Perioada de probă are natura juridică a unei clauze de dezicere.
7. Din perspectiva naturii juridice, perioada de proba constituie o conditie rezolutorie care afecteaza existenta contractului individual de munca. Astfel, daca salariatul nu corespunde postului, conditia se considera indeplinita, iar contractul...
8. Reglementarea perioadei de probă sub forma clauzei de dezicere crează premisele săvârşirii unor abuzuri de drept de către angajator. Astfel, vom fi în prezenţa unor cazuri de abuz de drept...
9. Nu suntem in prezenta unui abuz de drept in ipoteza in care angajatorul dispune concedierea salariatului, in temeiul art. 31 alin. (3) din Codul muncii, chiar daca motivul real al...
10. Perioada de probă nu se confundă cu stagiul. Astfel, în vreme ce stagiul reprezintă o formă de perfecţionare a salariaţilor, cu valenţe eminamente practice, perioada de probă este menită...
11. Perioada de probă nu se confundă cu atestarea profesională. Atestarea profesională care, spre deosebire de perioada de probă, survine pe parcursul derulării contractului individual de muncă, urmăreşte verificarea măsurii în...
12. Avand in vedere ca termenul de proba nu este unul procedural, rezulta ca dispozitiile art. 181 C.pr. civ. privind calculul termenelor procedurale pe zile libere nu este incident in privinta...
13. Pentru calculul perioadei de proba se poate recurge la dispozitiile art. 101 C. pr. civ. (textul corespondent din noul Cod de procedura civila este art. 181, care contine solutii similare...
14. Perioada de proba nu este incompatibila cu concursul, respectiv examenul, ca modalitati de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului. Prin urmare, se poate recurge la perioada de proba dupa concurs/examen. ...
15. In ceea ce priveste utilizarea instrumentului juridic al perioadei de proba, ca modalitate de verificare a aptitudinilor salariatului, trebuie observat ca aceasta este de regula facultativa si subsidiara in raport...
16. Cu excepţia situaţiei persoanelor cu handicap, în privinţa cărora reprezintă unica modalitate de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor, perioada de probă constituie o modalitate subsidiară şi ulterioară concursului sau...
17. Începutul duratei perioadei de probă este legat de momentul începerii activităţii, chiar dacă contractul individual de muncă a fost încheiat la o dată anterioară.
18. In ceea ce priveste corelatia dintre dispozitiile art. 31 alin. (2) C. muncii, care stabilesc pentru persoanele cu handicap o perioada de proba de maximum 30 de zile calendaristice, si...
19. Încetarea contractului de muncă pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă nu se realizează prin simpla notificare, care are rolul doar de a înştiinţa cealaltă parte cu privire...
20. Partea nemultumita poate sesiza instanta de judecata daca apreciaza ca incetarea contractului s-a realizat cu incalcarea legii. De exemplu, este indreptatita sa sesizeze instanta partea care reclama nerespectarea conditiei notificarii...
21. Concedierea salariatului in baza art. 31 alin. (3) C. muncii are ca temei legal chiar acest text legal, iar nu textul art. 61 lit. d) C. muncii, chiar daca imprejurarile...
22. In cazurile reglementate de art. 64 alin. (1) din Codul muncii, cand angajatorul este obligat sa propuna salariatului concediat alte locuri de munca vacante, potrivit art. 72 alin. (2), nu...
23. Introducerea cuvantului "numai" in cuprinsul art. 31 alin. (3) C. muncii are drept consecinta inadmisibilitatea oricarei alte modalitati de incetare a contractului individual de munca in perioada de proba, in...
24. Jurisprudenţa a arătat că aprecierea aptitudinilor profesionale ale salariatului constituie atributul exclusiv al angajatorului, care este singurul în măsură să aprecieze cerinţele şi exigenţele necesitate de postul în cauză.
25. Daca angajatorul apreciaza ca necorespunzatoare activitatea prestata de salariat, el poate proceda oricand la concedierea acestuia, pe parcursul perioadei de proba, fara preaviz.
26. In caz de concediere a salariatului aflat in strainatate, in perioada de proba, angajatorul nu are obligatia de a-i asigura acestuia repatrierea.
27. Pe durata perioadei de probă contractul individual de muncă este afectat de condiţie rezolutorie, ca modalitate a actului juridic, soarta contractului depinzând de rezultatele aprecierii angajatorului, în sensul că dacă...
28. Reglementarea perioadei de probă sub forma unei clauze de dezicere uşurează poziţia procesuală a angajatorului. Astfel, în cazul în care acesta este acţionat în judecată de un salariat în legatură...
29. Este admisibilă evaluarea profesională a salariatului pe parcursul perioadei de probă.
30. Interdictiile de concediere a salariatului prevazute de art. 60 C. muncii nu opereaza pe parcursul perioadei de proba, ceea ce inseamna ca angajatorul poate dispune concedierea, in temeiul art. 31...
31. Stagiul este incompatibil cu perioada de proba; prin urmare, absolventii institutiilor de invatamant superior, la debutul in profesie, se vor afla in perioada de stagiu, fiind exclusa posibilitatea de a...
32. Nu exista in drept notiunea de contract "formal" incheiat, ca o categorie distincta de contractele "reale". Atat timp cat salariatul a semnat contractul individual de munca, si-a asumat toate obligatiile...
33. Calculul termenului care constituie perioada de proba nu se efectueaza pe zile libere, conform art. 101 alin. (1) C. pr. civ. (textul corespondent din noul noul Cod de procedura civila...
34. Nu prezinta relevanta imprejurarea ca ultima zi a perioadei de proba cade intr-o zi nelucratoare. Prin urmare, angajatorul, caruia nu ii sunt limitate prerogativele legale privind propria activitate in zilele...
35. Emiterea notificarii privind incetarea contractului individual de munca, in temeiul art. 31 alin. (3) C. muncii trebuie sa se realizeze, cel tarziu, in ultima zi a perioadei de proba. Asadar,...