Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 25. [clauza de mobilitate]
(1) Prin clauza de mobilitate partile in contractul individual de munca stabilesc ca, in considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca. In acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare in bani sau in natura.
(2) Cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura sunt specificate in contractul individual de munca.
[ 13 adnotări ]
1. Prin clauza de mobilitate salariatul accepta anticipat modificari privind locul unde isi va desfasura munca, respectiv deplasarile pe care le va stabili angajatorul. Prin urmare, daca specificul muncii salariatului...
2. Modificarile privind locul unde salariatul isi desfasoara activitatea, pe care le dispune angajatorul in virtutea clauzei de mobilitate, trebuie sa corespunda intereselor angajatorului, adica sa se intemeieze pe o cerinta...
3. Angajatorul nu este îndrituit să schimbe în mod unilateral locul muncii salariatului, în temeiul clauzei de mobilitate. În realitate, clauza de mobilitate îl obligă pe salariat să presteze munca în...
4. Chiar dacă prin intermediul clauzei de mobilitate salariatul şi-a dat anticipat acordul pentru modificarea locului de muncii de către angajator, mutarea salariatului trebuie să se întemeieze totuşi pe un...
5. Nu se confunda situatiile la care se refera art. 17 alin. (3) lit. b) si art. 25 C. muncii. Astfel, in vreme ce art. 17 alin. (3) lit. b) se...
6. Se remarca o eroare in redactarea dispozitiilor art. 25 C. muncii, care, in redactarea actuala reiau nejustificat dispozitiile art. 17 alin. (3) lit. b) teza a doua din acelasi cod....
7. Sub aspectul conţinutului, clauza de mobilitate poate cuprinde două categorii de dispoziţii: dispoziţii care îl obligă pe salariat să efectueze deplasări în sectoare determinate pentru desfăşurarea activităţii sau dispoziţii...
8. Interpretarea coroborata a dispozitiilor din Codul muncii conduce la concluzia ca nu este posibila inserarea unei clauze de mobilitate in cuprinsul contractului individual de munca incheiat cu agentul de munca...
9. Aplicarea clauzei de mobilitate este abuzivă din partea angajatorului în cazul în care i se impune salariatului obligaţia de a desfăşura munca într-o zonă geografică unde nu se poate...
10. Inserarea unei clauze de mobilitate în cuprinsul contractului individual de muncă are drept consecinţă delegări frecvente ale salariatului şi chiar detaşarea lui.
11. Clauza de mobilitate trebuie sa cuprinda, pe langa mentionarea unitatilor, subunitatilor, localitatilor in care se va face deplasarea salariatului, si precizarea naturii si cuantumului prestatiilor suplimentare de care va beneficia...
12. Având în vedere principiile constituţionale al libertăţii şi alegerii domiciliului şi al inviolabilităţii domiciliului, precum şi dispoziţiile similare din Convenţia europeană pentru protejarea drepturilor omului, rezultă că angajatorul nu...
13. Clauza de mobilitate este ineficientă în privinţa salariatului ales în organul de conducere al sindicatului, mai ales că, potrivit dispoziţiilor legale, contractul indivdual de muncă al acestuia se suspendă....