Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 24. [efectele nerespectării clauzei de neconcurenţă]
În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a clauzei de neconcurenţă salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizaţiei şi, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.
[ 9 adnotări ]
1. In ipoteza in care angajatorul nu isi indeplineste obligatia de a plati indemnizatia de neconcurenta (inclusiv in cazul in care isi indeplineste partial aceasta obligatie), salariatul este indreptatit sa invoce...
2. Salariatul care a incalcat clauza de neconcurenta va restitui numai partea din indemnizatia de neconcurenta aferenta perioadei de incalcare.
3. Angajatorul trebuie să dovedească prejudiciul pe care l-a suferit ca urmare a încălcării de către salariat a clauzei de neconcurenţă. Evaluarea prejudiciului se va face numai pe cale...
4. Având în vedere imposibilitatea stipulării unei clauzei penale, angajatorul este ţinut să dovedească prejudiciul suferit. În caz contrar, angajatorul va putea pretinde doar restituirea indemnizaţiei plătite salariatului.
5. Pentru a se evita problema dovedirii prejudiciului suferit de angajator, părţile pot recurge la inserarea unei clauze penale în cuprinsul contractului individual de muncă. Indiferent însă de existenţa clauzei...
6. Cel de-al doilea angajator va putea recurge la sancţiuni disciplinare dacă salariatul nu l-a informat despre exisenţa unei clauze de neconcurenţă.
7. In afara de obligatia de a restitui indemnizatia de neconcurenta si de a plati, dupa caz, daunele interese dovedite de angajator, salariatul poate fi tras si la raspunderea contraventionala reglementata...
8. Incalcarea clauzei de neconcurenta poate atrage raspunderea contraventionala a salariatului in temeiul prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale.
9. Stipularea unei clauze penale in sarcina salariatului pentru ipoteza incalcarii clauzei de neconcurenta contravine dispozitiilor art. 8 C. muncii, care instituie principiul legalitatii si al bunei-credinte in raporturile de munca,...