Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 22. [prelungirea efectelor clauzei de neconcurenta]
(1) Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazurile in care incetarea contractului individual de munca s-a produs de drept, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 56 alin. (1) lit. c), e), f), g) si i), ori a intervenit din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
[ 10 adnotări ]
1. Perioada de maxim 2 ani pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurenţă vizează atât funcţiile de conducere cât şi funcţiile de execuţie.
2. Din dispozitiile art. 22 alin. (2) din Codul muncii, rezulta ca intre cazurile de exceptie cand clauza de neconcurenta continua sa isi produca efectele desi contractul individual de munca a...
3. Cu referire la formularea art. 22 alin. (1) anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005, s-a considerat că indemnizaţia de neconcurenţă salarială se datorează şi pentru perioada...
4. Obligatia de neconcurenta stabilita in sarcina salariatului subzista chiar daca acesta a fost concediat in baza art. 31 alin. (3) C. muncii, cu exceptia cazului in care datorita timpului scurt,...
5. Este nejustificata optiunea legiuitorului de a lipsi de efecte clauza de neconcurenta in cazul concedierii salariatului pentru motive care nu tin de persoana sa, spre deosebire de cazul concedierii pentru...
6. De regula, clauza de neconcurenta va inceta in caz de faliment al angajatorului, intrucat nu mai exista nicio justificare pentru mentinerea acesteia. Cu titlu de exceptie, se poate imagina existenta...
7. Clauza de neconcurenta nu va subzista in ipoteza in care salariatul demisioneaza fara preaviz ca urmare a neindeplinirii de catre angajator a obligatiilor care ii incumba, in virtutea art. 81...
8. Angajatorul poate denunta unilateral clauza de neconcurenta, chiar daca acordul care o instituie este unul sinalagmatic, in acest sens putand fi aduse mai multe argumente de interpretare. Astfel, in primul...
9. Intrucat clauza de neconcurenta este o clauza esentiala a contractului individual de munca, fiind convenita prin acordul partilor, angajatorul nu poate renunta in mod unilateral la aceasta. Numai acordul partilor...
10. Dreptul francez permite denuntarea unilaterala a clauzei de neconcurenta de catre angajator, numai daca aceasta posibilitate este stipulata expres in contractul colectiv sau individual de munca, si cu conditia ca...