Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 21. [clauza de neconcurenţă]
(1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot negocia şi cuprinde în contract o clauză de neconcurenţă prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurenţă.
(2) Clauza de neconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activităţile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului, cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă lunare, perioada pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurenţă, terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii, precum şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu angajatorul.
(3) Indemnizaţia de neconcurenţă lunară datorată salariatului nu este de natură salarială, se negociază şi este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
(4) Indemnizaţia de neconcurenţă reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este deductibilă la calculul profitului impozabil şi se impozitează la persoana fizică beneficiară, potrivit legii.
[ 30 adnotări ]
1. Faţă de modificarea substanţială a regimului juridic al clauzei de neconcurenţă, prin O.U.G. nr. 65/2005, se pune problema soluţiei aplicabile în ipoteza tranzitorie a clauzei de neconcurenţă convenite înainte de...
2. Avand in vedere ca pe parcursul derularii contractului individual de munca, salariatului ii revine sarcina de a nu face concurenta angajatorului, in temeiul obligatiei de fidelitate, stipulata de art. 39...
3. Clauza de neconcurenta poate fi convenita de partile contractului individual de munca si prin acordul de incetare a contractului de munca, cu conditia ca incetarea sa produca efecte ulterior, iar...
4. Avand in vedere mentiunea expresa a art. 21 alin. (1) C. muncii, in sensul convenirii clauzei de neconcurenta la incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, rezulta...
5. Este admisibila o clauza prin care partile se invoiesc ca in schimbul asumarii obligatiei de neconcurenta de catre salariat, angajatorul sa fie de acord cu incetarea prin buna invoiala a...
6. Intrucat clauza de neconcurenta este o clauza reglementata de Codul muncii, fiind parte integranta a contractului individual de munca, rezulta ca este o clauza de dreptul muncii, iar nu o...
7. Clauza de neconcurenţă poate privi toate categoriile de salariaţi, cu funcţii de execuţie sau cu funcţii de conducere, precum şi toate formele de contracte individual de muncă. În ceea...
8. Nu ar fi valabilă, întrucât ar leza principiul libertăţii muncii, clauza de neconcurenţă prin care s-ar stabilit numai terţii sau numai aria geografică, precum şi calificarea şi ocupaţia/postul/funcţia salariatului în...
9. Clauza de neconcurenta nu poate interzice salariatului prestarea oricarei activitati in favoarea unor terti, ci trebuie sa circumscrie si activitatile, nu numai tertii.
10. Desi ar fi preferabila desemnarea nominala a tertilor in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, totusi este posibila si stabilirea doar a categoriei din care fac parte tertii in cauza,...
11. Nu contrazice dispozitiile art. 21 C. muncii clauza de neconcurenta prin care se interzice salariatului prestarea anumitor activitatii, dupa incetarea contractului de munca, la toti angajatorii care se afla in...
12. În ceea ce priveşte terţii apăruţi după încetarea contractului individual de muncă, dacă prin indicarea în cuprinsul clauzei de neconcurenţă a activităţii interzise nu a fost acoperită şi situaţia...
13. Aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul nu poate cuprinde intreg teritoriul tarii, intrucat in caz contrar ne-am afla in prezenta unei prohibitii generale a exercitarii...
14. Având în vedere dispoziţiile art. 38 din Codul muncii, nu este admisibilă clauza prin care părţile contractului individual de muncă ar stabili eficacitatea clauzei de neconcurenţă şi pe parcursul...
15. Având în vedere reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor de neconcurenţă şi de plată a indemnizaţiei, în caz de neexecutare a obligaţiei de plată a indemnizaţiei, se poate invoca excepţia de...
16. În cazul în care angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a plăti indemnizaţia stabilită prin negocierea clauzei de neconcurenţă, salariatul nu va putea să îşi încalce obligaţiile de neconcurenţă...
17. Clauza de neconcurenţă nu poate fi denunţată unilateral de nici una dintre părţile contractului individual de muncă, indiferent căreia dintre ele îi aparţinuse iniţiativa includerii ei în contract, având...
18. Clauza de neconcurenţă nu produce nici un efect faţă de rudele sau afinii salariatului.
19. Având în vedere principiul relativităţii efectelor contractului, clauza de neconcurenţă nu produce efecte asupra rudelor şi afinilor salariaţilor. De asemenea, având în vedere caracterul intuitu personae al contractului individual...
20. Art. 21 din Codul muncii nu condiţionează limitarea activităţii profesionale a salariatului de aptitudinea de a produce prejudicii angajatorului. Prin urmare, activităţile menţionate în clauza de neconcurenţă sunt interzise...
21. Pentru eficacitatea clauzei de neconcurenţă nu este necesar ca activitatea salariatului să aducă prejudicii angajatorului, având în vedere că scopul acesteia este preponderent preventiv, iar nu reparator.
22. Se susţine că nu poate opera o clauză de neconcurenţă decât în cazul agenţilor economici, iar nu şi al entităţilor non-profit, cum ar fi o instituţie de învăţământ, întrucât...
23. Clauza de neconcurenţă nu interesează decât angajatorii comercianţi. În cazul asociaţiilor şi fundaţiilor non-profit, activitatea salariaţilor care ar putea fi considerată concurenţială nu le poate aduce prejudici, având în...
24. Avand in vedere principiul libertatii muncii, apare ca inadmisibila negocierea in cadrul unui contract de mandat dintre administrator si societatea comerciala sau in cadrul unui contract de antrepriza a unei...
25. În cazul transferului salariatului, nu se poate considera că acesta şi-a încălcat obligaţia de neconcurenţă, având în vedere că angajatorul de la care s-a efectuat transferul şi-a dat acordul...
26. Avand in vedere ca art. 21 C. muncii se refera expres la plata lunara a indemnizatiei de neconcurenta, rezulta ca nu este posibila o intelegere a partilor care sa stabileasca...
27. Desi din reglementarea legala rezulta ca indemnizatia de neconcurenta se plateste lunar, dupa incetarea contractului individual de munca, nu ar fi lipsita de interes, de lege ferenda, ideea posibilitatii platii...
28. De vreme ce art. 21 alin. (3) C. muncii se refera expres la media veniturilor salariale brute pe ultimele 6 luni rezulta ca in ipoteza in care salariatul s-a aflat...
29. Legea nu interzice angajatorului sa acorde salariatului in contraponderea obligatiei de neconcurenta asumate de acesta, in afara sumei de bani cu titlu de indemnizatie de neconcurenta, si alte avantaje, cum...
30. Avand in vedere ca indemnizatia de neconcurenta nu are o natura salariala, fostului salariat nu ii incumba obligatia de a plati contributiile sociale prevazute de lege.