Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 20. [clauzele speciale ale contractului individual de muncă]
(1) În afara clauzelor esenţiale prevăzute la art. 17, între părţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze specifice.
(2) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:
a) clauza cu privire la formarea profesională;
b) clauza de neconcurenţă;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidenţialitate.
[ 58 adnotări ]
1. Este admisibila inserarea in cuprinsul contractului individual de munca si a altor clauze, in afara celor expres reglementate de lege, cu conditia ca aceste clauze sa nu incalce normele...
2. Clauzele specifice sunt facultative, adică lăsate la aprecierea părţilor contractului.
3. Pot fi inserate în cuprinsul contractului individual de muncă, deci sunt valabile: clauze de indexare a salariilior, clauze de exonerare sau de limitare a răspunderii patrimoniale a salariaţilor, clauze...
4. Nu sunt valabile, incalcand principiile dreptului comun, precum si principiile dreptului muncii, urmatoarele clauze:
- clauza prin care salariatul si-ar da acordul sa accepte orice conditii de munca, in afara...
5. Clauza de obiectiv prespune stabilirea în sarcina salariatului a unei obligaţii de rezultat, privitoare la atingerea unui obiectiv concret. Clauza de obiectiv este valabilă numai în măsura în care...
6. Clauza de obiectiv sau de rezultat este acea clauză prin care salariatul îşi asumă obligaţia de a obţine un rezultat cuantificabil, cum ar fi o anumită cantitate de produse,...
7. Clauza de rezultat sau de obiectiv este acea clauză în virtutea căreia salariatul trebuie să obţină un rezultat concret, prestabilit, constând, de pildă, într-o cantitate de produse de realizat,...
8. În temeiul clauzei de obiectiv, părţile contractului individual de muncă fixează un rezultat cert care trebuie atins de salariat. Cu alte cuvinte, la obligaţia de mijloace se va adăuga o...
9. Este contrară legii inserarea într-un contract individual de muncă a unui pact comisoriu de gradul IV, care ar conduce la încetarea de drept a contractului, în cazul nerealizării obiectivului fixat...
10. Clauza de constiinta permite salariatului sa refuze executarea unui ordin legal de serviciu care contravine constiintei sale. Clauza de constiinta se regaseste cu precadere in contractele de munca incheiate in...
11. Prin intermediul clauzei de constiinta salariatul este indreptatit sa refuze executarea unui ordin de serviciu legal, care insa contravine constiintei sale, din motive de ordin religios, moral, politic, stiintific etc....
12. Clauza de conştiinţă este acea clauză în temeiul căreia salariatul poate refuza îndeplinirea unui ordin al superiorului, dacă acesta contravine conştiinţei sale. Clauza de conştiinţă nu permite însă salariatului...
13. Clauza de conştiinţă este o clauză prin care părţile contractului individual de muncă se înţeleg asupra condiţiilor în care salariatul poate refuza, fără a fi sancţionat disciplinar, îndeplinirea unei...
14. Clauza de conştiinţă permite salariatului să refuze, fără a fi sancţionat disciplinar, executarea unui ordin legal de serviciu, care contravine conştiinţei sale. Motivele apte să permită refuzul salariatului trebuie...
15. Refuzul de a executa un ordin de serviciu, în temeiul clauzei de conştiinţă, poate viza numai un ordin legal emis. În privinţa ordinelor ilegale, salariatul nu are nevoie de...
16. Prin clauza de stabilitate angajatorul garantează salariatului menţinerea postului acestuia o perioadă certă de timp. Stabilitatea pe care o garantează angajatorul este relativă, în sensul că abţinerea de la concediere...
17. Clauza de stabilitate garanteaza salariatului mentinerea raporturilor juridice de munca pe perioada convenita prin aceasta cauza. Insa, intrucat dreptul angajatorului de a proceda la concediere este un drept de ordine...
18. Numai angajatul, nu si angajatorul, poate fi beneficiarul clauzei de stabilitate. Prin urmare, in virtutea art. 38 C. muncii, este lovita de nulitate clauza prin care salariatul s-ar obliga sa...
19. Clauza de stabilitate asigură salariatului menţinerea contractului individual de muncă o anumită perioadă de timp. Cu alte cuvinte, pe durata stabilită prin clauza de stabilitate, angajatorul nu poate dispune...
20. Clauza de stabilitate restrânge dreptul angajatorului de a dispune concedierea salariatului, urmând ca în cazul nerespectării acestei clauze, angajatorul să plătească salariatului o anumită indemnizaţie. Însă o astfel de clauză...
21. Prin clauza de stabilitate angajatorul îşi asumă obligaţia de a menţine postul salariatului o anumită perioadă de timp. Prin urmare, pentru perioada fixată angajatorul nu poate modifica şi nici...
22. Prin intermediul clauzei de stabilitate salariatul nu isi poate asuma obligatia de nu demisiona o anumita perioada de timp, chiar daca s-ar fixa si o suma de bani drept contrapondere...
23. Clauza prin care salariatul se obliga sa nu demisioneze o anumita perioada de timp, in schimbul platii de catre angajator a unei indemnizatii este lovita de nulitate, fiind contrara principiului...
24. Clauza de prelungire este acea clauza prin care se stabileste obligatia incheierii unui nou contract de munca, pe durata determinata sau nedeterminata, la data implinirii termenului pentru care se incheiase...
25. Clauza de prelungire este acea clauză inserată într-un contract individual de muncă pe durată determinată, prin care părţile convin anticipat asupra prelungirii contractului de muncă după data expirării lui....
26. Clauza de prelungire conţine obligaţia angajatorului de a încheia un nou contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, la încetarea actualului contract de muncă pe durată determinată şi are...
27. In virtutea art. 38 C. muncii, clauza de mobilitate profesionala, care ar permite angajatorului sa opereze modificarea unilaterala a felului muncii salariatului, este lovita de nulitate.
28. Clauza de mobilitate profesională permite angajatorului să schimbe felul muncii salariatului. Clauza de mobilitate profesională se poate afla în legătură cu o clauză de formare profesională sau poate să...
29. Prin clauza de risc angajatorul se obliga sa furnizeze salariatului anumite avantaje, avand in vedere riscul deosebit pe care il implica felul muncii salariatului, pentru sanatatea fizica si/sau intelectuala sau...
30. Clauza de risc intervine in cazul contractelor individuale de munca in care locul sau felul muncii prezinta riscuri speciale, cum ar fi munca la altitudine sau in submersiune, in unitatile...
31. Clauza de risc este acea clauză prin care părţile contractului individual de muncă stabilesc avantaje suplimentare pentru salariatul care îşi asumă nişte riscuri deosebite prin felul sau locul muncii...
32. Prin intermediul clauzei de restrictie in timpul liber, salariatul isi asuma obligatia ca o anumita perioada din timpul sau liber sa fie la dispozitia angajatorului, in vederea efectuarii in mod...
33. Clauza de restricţie în timpul liber permite angajatorului să solicite salariatului să presteze anumite activităţi, în cadrul unei perioade din timpul liber al acestuia, perioadă în care salariatul se...
34. Clauza de delegare de atributii este acea clauza prin care angajatorul delega o parte din atributiile sale unui salariat. Delegarea poate fi efectuata, in afara de angajator, si de catre...
35. Prin clauza de delegare, angajatorul sau unul dintre salariaţii cu funcţie de conducere deleagă o parte din puterile sau atribuţiile sale unui alt salariat. Desigur, în cazul în care...
36. Delegatarul – adica cel care a primit atributii suplimentare in temeiul clauzei de delegare – nu poate sa delege, la randul lui, altei persoane, atributiile primite, cu exceptia situatiei in...
37. Desi delegarea de atributii, in temeiul clauzei de delegare de atributii, se realizeaza prin acordul partilor – angajator si salariat –, totusi, incetarea delegarii poate avea loc nu numai prin...
38. Clauza de exclusivitate, care presupune interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului, este inadmisibila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Astfel, o asemenea clauza incalca dispozitiile art. 41 alin. (1)...
39. Clauza de exclusivitate este lovită de nulitate, întrucât nesocoteşte dispoziţiile art. 35 alin. 1 din Codul muncii care reglementează cumulul de funcţii.
40. Nu este valabilă clauza de exclusivitate, adică acea clauză prin care părţile contractului individual de muncă ar conveni interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe...
41. Clauza de exclusivitate reprezinta clauza in temeiul careia se interzice salariatului exercitarea oricarei activitati in perioada derularii contractului individual de munca. In raport cu dispozitiile art. 41 alin. (1) din...
42. Clauza de exclusivitate, adică acea clauză prin care părţile contractului individual de muncă ar conveni ca salariatul să nu presteze o altă activitate în folosul unui terţ sau în folosul...
43. Prin clauza de exclusivitatea salariatul se obligă să nu desfăşoare pe durata contractului individual de muncă actvităţi de natură a-l concura pe angajatorul său. Cu alte cuvinte, clauza de exclusivitate...
44. Daca o clauza de exclusivitate totala, prin care s-ar interzice salariatului desfasurarea oricarei activitati in afara angajatorului, ar fi nula, lezand principiul libertatii muncii, iar o clauza de neconcurenta pe...
45. Părţile contractului individual de muncă pot încheia un acord privitor la concretizarea obligaţiei legale de fidelitate. Un astfel de acord se poate referi la activităţile interzise salariatului, la terţii faţă...
46. Clauza de clientela permite angajatorului sa interzica salariatului sa aiba relatii profesionale cu clientii angajatorului dupa incetarea raporturilor de munca, o anumita perioada de timp, in schimbul unei prestatii banesti...
47. In privinta drepturilor de proprietate intelectuala, reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, partile contractului individual de munca pot insera o clauza referitoare la cesiunea...
48. In principiu, clauza de domiciliu, adica acea clauza prin care salariatul se obliga sa aiba domiciliul in aceeasi localitate cu locul sau de munca sau pana la o distanta maxima...
49. Clauza de indexare permite majorarea periodica a salariatului – trimestrial, anual etc. – cu cel putin indicele de inflatie, cu consecinta cresterii automate a salariului la intervalele convenite de parti. ...
50. In virtutea principiului libertatii de vointa, partile pot include in contractul individual de munca, cu ocazia incheierii acestuia sau ulterior, printr-un act aditional, o clauza referitoare la obligatia parcurgerii procedurii...
51. Nu este valabila clauza de variabilitate (sau de variatie), adica acea clauza care permite angajatorului, ca prin vointa sa unilaterala, sa modifice oricare dintre elementele esentiale ale contractului individual de...
52. Nu este valabilă clauza de variabilitate, adică acea clauză prin care părţile contractului individual de muncă ar fixa dreptul angajatorului de a modifica elementele esenţiale ale contractului individual de...
53. Având în vedere dispoziţiile art. 38 din Codul muncii, nu este valabilă clauza compromisorie, prin care părţile contractului individual de muncă convin să supună arbitrajului conflictele dintre ele.
54. Clauza compromisorie inserata in cuprinsul contractului individual de munca este lovita de nulitate absoluta. Astfel, modelul cadru al contractului individual de munca, stabilit de Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale...
55. În dreptul muncii nu este admisibil compromisul sau clauza compromisorie.
56. Este lovită de nulitate absolută clauza prin care părţile contractului individual de muncă ar conveni condiţionarea angajării sau a oferirii anumitor avantaje pentru salariaţi de înscrierea într-o organizaţie sindicală...
57. Este lovită de nulitate absolută clauza prin care părţile contractului individual de muncă ar aduce atingere sau ar suprima dreptul la grevă al salariaţilor.
58. Clauza din actul aditional la contractul individual de munca, prin care angajatorul se obliga sa plateasca salariatului compensatii banesti in ipoteza plecarii salariatului din motive imputabile angajatorului, nu opereaza in...