Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 19. [efectele omisiunii de informare]
În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare prevăzută la art. 17 şi 18, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare.
[ 9 adnotări ]
1. Nerespectarea obligaţiei de informare nu are nici un fel de influenţă asupra valabilităţii contractului de muncă.
2. Dispozitiile art. 19 C. muncii, care instituie un termen de prescriptie de 30 de zile, au o aplicabilitate discutabila, avand in vedere ca nu se poate stabili data concreta de...
3. Singura posibilitate a salariatului care nu a beneficiat de executarea de catre angajator a obligatiei de informare este cea instituita de art. 19 C. muncii, constand in sesizarea instantei cu...
4. Din formularea art. 19 C. muncii rezulta ca actiunea salariatului intemeiata pe acest text legal are ca obiect plata de despagubiri, urmand, asadar, a fi admisa numai daca el dovedeste...
5. Neîndeplinirea în termen a obligaţiei de informare dă dreptul salariatului să fie despăgubit, dar numai în măsura în care dovedeşte că a suferit un prejudiciu din pricina faptului...
6. Obligaţia de informare este o obligaţie de mijloace, ceea ce înseamnă că persoana care se pretinde prejudiciată va trebui să dovedească culpa angajatorului în sensul că acesta nu a depus...
7. Termenul de 30 de zile pentru sesizarea instanţei de judecată este un termen de prescripţie, fiind aşadar aplicabile regulile privind întreruperea şi suspendarea.
8. Din punctul de vedere al naturii juridice, termenul de 30 de zile este un termen de decădere, având efectul stingerii dreptului de a sesiza instanţa.
9. Instanţa competentă să soluţioneze cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 19 din Codul muncii diferă în funcţie de situaţia ivită. Astfel, dacă cererea este formulată de salariat pentru neîndeplinirea de...