Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 14. [capacitatea juridică a angajatorului]
(1) În sensul prezentului cod, prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.
(2) Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalităţii juridice.
(3) Persoana fizică dobândeşte capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacităţii depline de exerciţiu.
[ 11 adnotări ]
1. Definiţia angajatorului este prea largă, incluzând practic orice persoană fizică şi juridică. Astfel, referindu-se la persoana care poate angaja forţă de muncă în baza contractului individual de muncă, Codul a...
2. Textul art. 14 alin. (2) din Codul muncii nu exclude aplicarea dispozitiilor art. 33 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si la persoanele juridice, care reglementeaza...
3. Persoana juridica poate, in temeiul capacitatii de folosinta anticipate, reglementate de art. 33 din Decretul nr. 31/1954, sa incheie contracte de munca chiar inainte de dobandirea personalitatii juridice, daca acestea...
4. Intrucat dispozitiile art. 14 alin. (2) C. muncii au caracter imperativ, rezulta ca persoana juridica in curs de constituire nu poate incheia un contract individiual de munca cu o persoana...
5. Nu au calitatea de angajator, neputând aşadar încheia contracte de muncă în nume propriu, dezmembrămintele fără personalitate juridică ale societăţilor comerciale (sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru etc.). Aceste dezemembrăminte...
6. In cazul in care calitatea de angajator apartine unei persoane juridice, contractul individual de munca se incheie de catre conducatorul acesteia sau, in mod exceptional, de catre organul colectiv de...
7. Angajatorul persoană juridică va încheia contractul individual de muncă prin conducătorul său, care poate fi directorul, directorul general, patronul, preşedintele, puterea de a încheia astfel de contracte putând fi...
8. Consecinţa încălcării normelor privind capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice, cu prilejul încheierii contractului individual de muncă, atrage sancţiunea nulităţii relative.
9. Persoana fizica dobandeste capacitatea de a incheia un contract individual de munca, in calitate de angajator, incepand cu varsta de 18 ani, adica de la data majoratului. Prin exceptie, are...
10. Din dispozitiile art. 206 C. civ. rezulta ca principiul specialitatii capacitatii de folosinta este incident numai in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ. Prin urmare, incheierea contractelor de munca de...
11. In prezent, ca urmare a modificarii OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale prin OUG nr. 46/2011, nu mai exista...