Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 13. [capacitatea juridică a salariatului]
(1) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.
(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.
(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.
(4) Încadrarea în muncă a persoanelor care beneficiază de tutelă specială este interzisă.
(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
[ 32 adnotări ]
1. Fata de continutul art. 42 C. civ., conform caruia minorul poate dispune singur de veniturile dobandite din actele juridice privind munca, nu este clar daca minorul cu capacitate de exercitiu...
2. Minorul efectueaza singur actele de procedura si este citat personal in litigiile privitoare la munca, indeletnicirile artistice, sportive ori profesia minorului.
3. Pentru reglementarea situatiei minorilor care nu au implinit 15 ani, a se vedea Hotararea nr. 75 din 4 februarie 2015 privind reglementarea prestarii de catre copii de activitati remunerate in...
4. Din punctul de vedere al vârstei minime de încadrare în muncă reglementările Codului muncii respectă reglementările internaţionale - Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 138/1973 privind vârsta minimă de încadrare...
5. Spre deosebire de vechea reglementare, care permitea numai contractele de muncă pe durată determinată, sub imperiul actualei reglementări minorul având vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani poate încheia deopotrivă...
6. Din caracterul intuitu personae al contractului individual de muncă, în sensul că munca nu se poate exercita prin reprezentant, rezultă că, în dreptul muncii capacitatea salariatului poate fi considerată...
7. Având în vedere caracterul intuituu personae al contractului individual de muncă, care nu permite încheierea sau executarea acestuia prin reprezentant, în dreptul muncii nu prezintă relevanţă distincţia între capacitatea de...
8. Având în vedere că în dreptul muncii capacitatea juridică începe de la aceeaşi vârstă - vârsta legală pentru încheierea contractului de muncă -, atât în privinţa dreptului la muncă...
9. În dreptul muncii diviziunea capacităţii în capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu nu prezintă interes. Începând cu vârsta 16 ani persoana fizică dobândeşte capacitate deplină de a încheia...
10. Având în vedere caracterul intuitu personae al contractului individual de muncă, în sensul că munca trebuie prestată personal de către salariat, în dreptul muncii nu este relevantă şi nici...
11. În dreptul muncii capacitatea salariatului poate fi privită ca unică, neprezentând relevanţă scindarea ei în capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu.
12. În dreptul muncii nu prezintă interes scindarea capacităţii juridice în capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu. De aceea, practic, în dreptul muncii capacitatea poate fi privită ca unică, începând...
13. Acordul pentru incadrarea in munca a unui minor avand varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani trebuie sa provina de la ambii parinti. In cazul dezacordului parintilor, va decide autoritatea...
14. Acordul pentru incheierea contractului individual de munca de catre minorul cu varsta intre 15 si 16 ani trebuie sa provina de la ambii parinti. In plus, acordul trebuie sa fie...
15. Avand in vedere conditia pe care o impune art. 13 alin. (2) C. muncii, in ceea ce priveste angajarea tinerilor care nu au implinit varsta de 16 ani, si anume...
16. Angajarea in munca a unui tanar care nu a implinit varsta de 16 ani fara existenta acordului expres si prealabil al parintilor sau al ocrotitorilor legali sau fara avizul medical...
17. Acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulativ: să provină de la ambii părinţi, să fie anterior sau cel mult concomitent încheierii contractului de muncă, să...
18. Încuviinţarea pentru încheierea contractului individual de muncă de către minorul cu vârsta între 15 şi 16 ani, are caracter special, fiind necesar a fi exprimată ori de câte ori...
19. Avand in vedere ca parintii hotarasc impreuna in tot ceea ce priveste persoana minorului, acordul la care se refera art. 13 alin. (2) din Codul muncii trebuie sa provina de...
20. Începând cu vârsta de 16 ani persoana fizică dispune de capacitate deplină de a încheia un contract de muncă. Între 15 şi 16 ani, persoana fizică are o capacitate...
21. Acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai minorului la încheierea contractului de muncă de către acesta trebuie să fie prealabil ori concomitent încheierii contractului. Totodată, acordul trebuie să fie...
22. Avand in vedere ca masurile privind persoana minorului se iau de catre ambii parinti de comun acord, rezulta ca tot ambii parinti trebuie sa isi dea acordul pentru incheierea unui...
23. Minorul casatorit, dobandind capacitate deplina de exercitiu, dobandeste si capacitatea de a incheia un contract individual de munca. Insa, aceasta imprejurare nu inlatura aplicabilitatea, in privinta acestuia, a dispozitiilor din...
24. Dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Codul muncii stabilesc o protecţie mai restrânsă pentru tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, decât dispoziţiile Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii...
25. Chiar daca nu putem vorbi despre o incompatibilitate intre calitatea de lider de sindicat si calitatea de salariat la angajatorul la care este constituit sindicatul, totusi un astfel de cumul...
26. Prin legi speciale sunt reglementate incompatibilitati de a incheia contracte de munca. Astfel, o serie de incompatibilitati se intemeiaza pe cerinta ocrotirii sanatatii salariatilor (cum ar fi interdictia angajarii femeilor...
27. In afara situatiilor prevazute de art. 13 C. muncii, exista incompatibilitati, interdictii sau decaderi din dreptul de a incheia un contract individual de munca, stabilite prin legi speciale. Astfel, in...
28. Derogări de la regula privind capacitatea persoanei fizice de a încheia un contract individual de muncă sunt conţinute în legi speciale, reprezentând incompatibilităţi stabilite expres şi restrictiv în interesul...
29. Pot genera incompatibilităţi la încheierea contractului individual de muncă, în pofida existenţei capacităţii depline de a încheia contractul, situaţii legate de protecţia femeilor şi a tinerilor, cum ar fi...
30. Prin legi speciale sunt instituite incompatibilităţi la încheierea contractului individual de muncă de către persoana fizică, în calitate de salariat. Incompatibilităţile pot avea ca scop fie ocrotirea persoanei, fie...
31. Dispoziţiile legale care instituie incompatibilităţi se întemeiază pe raţiuni diferite, legate de protecţia tinerilor şi a femeilor, vârstă, apărarea intereselor generale, a siguranţei naţionale, aplicarea unor sancţiuni penale, specificul funcţiei...
32. Având în vedere caracterul imperativ al prevederilor legale care instituie incapacităţi generale sau incompatibilităţi la încheierea contractului de muncă, rezultă că încălcarea acestora atrage nulitatea contractului.