Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 55. [felurile încetării contractului individual de muncă]
Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.
[ 18 adnotări ]
1. HP: Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin dec. nr. 18 din 24 octombrie 2016, a stabilit ca "[...].In interpretarea art. 55 lit. c) si art. 77 din Codul muncii,...
2. Contractul individual de munca pe durata nedeterminata nu se transforma intr-un contract de munca pe durata determinata in cazul in care partile convin incetarea contractului la o data ulterioara realizarii...
3. Acordul partilor privitor la incetarea contractului de munca nu constituie o tranzactie, ci este un contract nenumit. Forma scrisa este ceruta ad validitatem, la fel ca si in cazul contractului...
4. Pentru angajatorul persoană juridică, competenţa încheierii acordului cu privire la încetarea contractului de muncă aparţine aceloraşi organe care au şi competenţa încheierii contractului de muncă.
5. Manifestarea de vointa in sensul incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor trebuie sa provina, in ceea ce-l priveste pe angajator persoana juridica, de la persoana imputernicita de lege...
6. Efectele acordului cu privire la încetarea contractului de muncă se vor produce la data realizării lui sau la data stabilită de părţi.
7. Dacă acordul părţilor cu privire la încetarea contractului de muncă nu prevede data încetării, atunci efectele acesteia se produc începând cu data realizării acordului de voinţă. Dacă însă părţile convin...
8. Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor exclude posibilitatea fostului salariat de a beneficia de indemnizaţia pentru şomaj, având în vedere că acordul exprimat de salariat este un...
9. În cazul încetării prin acordul părţilor a contractului individual de muncă, angajatorul nu poate pretinde despăgubiri de la salariat pentru acoperirea prejudicului suferit ca urmare a încetării contractului înainte...
10. Salariatul nu va putea invoca nulitatea acordului de încetare a contractului individual de muncă pentru vicierea consimţământului prin violenţă, respectiv prin ameninţarea de căre angajator cu desfacerea contractului de...
11. Pentru cazul încetării contractului de muncă din iniţiativa unităţii pe parcursul derulării lui se foloseşte termenul de desfacere. În situaţia în care contractul de muncă nu a fost încă...
12. Deşi în cazul prevăzut de art. 55 lit. b) din Codul muncii contractul individual de muncă încetează ca urmare a acordului părţilor, inspectoratele teritoriale de muncă impun nejustificat emiterea...
13. În cazul în care pe parcursul derulării contractului individual de muncă survine un caz de incompatibilitate legală contractul de muncă va înceta. În concret, temeiul legal al încetării poate...
14. Între cazurile care se pot încadra la lit. c) a art. 55 din Codul muncii poate fi menţionat şi cazul stipulat de art. 86 din Legea nr. 85/2006 privind procedura...
15. În conformitate cu dispozițiile art. 123 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și insolvență, “un contract de muncă sau de închiriere, în calitate de...
16. În plus față de art. 123 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și insolvență, art. 123 alin. (8) din aceeași reglementează încă două ipoteze...
17. Nu poate fi considerata violenta ca viciu de consimtamant pretinsa amenintare proferata de conducerea societatii angajatoare in sensul concedierii reclamantei din orice alt loc de munca sau cu privire la...
18. Încetarea contractului individual de muncă nu se poate face decât în condiţiile prevăzute de art. 55 din Codul muncii: de drept, ca urmare a acordului părţilor sau ca urmare...