Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 279. [dispozitii tranzitorii cu privire la vechimea in munca]
(1) Vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se probeaza cu carnetul de munca.
(2) Dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza inscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogarii Decretului nr. 92/1976, cu modificarile ulterioare, se vor solutiona potrivit dispozitiilor acestui act normativ.
(3) Angajatorii care pastreaza si completeaza carnetele de munca le vor elibera titularilor in mod esalonat, pana la data de 30 iunie 2011, pe baza de proces-verbal individual de predare-primire.
(4) Inspectoratele teritoriale de munca ce detin carnetele de munca ale salariatilor le vor elibera pana la data prevazuta la alin. (3), in conditiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.
(5) Anuntul privind pierderea carnetelor de munca emise in temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificarile ulterioare, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
[ 5 adnotări ]
1. RIL: Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin dec. nr. 2 din 15 februarie 2016, a stabilit ca "in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr....
2. Nu se justifică diferenţa de tratament în ceea ce priveşte modalitatea de eliberare a carnetelor de muncă între angajatori şi inspectoratele teritoriale de muncă. Având în vedere că restituirea...
3. Eliminarea carnetelor de muncă poate avea consecinţe negative deosebit de importante, creând posibilitatea salariaţilor care candidează pentru nou loc muncă, de a omite, prin comiterea unor doluri prin reticenţă,...
4. După data abrogării dispoziţiilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă evidenţa activităţii desfăşurate de salariaţi se va face prin intermediul registrului general de evidenţă.
5. Reglementarea registrului general de evidenţă a salariaţilor pentru înlocuirea carnetului de muncă este o eroare a legiuitorului. În realitate, scopul lor este diferit, de vreme ce registrul general de evidenţă...