Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 278. [caracterul de dreptul comun al Codul muncii]
(1) Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispoziţiile legislaţiei civile.
(2) Prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun şi acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, în măsura în care reglementările speciale nu sunt complete şi aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă respective.
[ 4 adnotări ]
1. HP: Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin dec. nr. 18 din 24 octombrie 2016, a stabilit ca "In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 278 alin. (1) din Legea nr....
2. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul competent sa judece recursul in interesul legii, prin decizia nr. 16 din 26 septembrie 2016, a stabilit ca, "In interpretarea si aplicarea unitara...
3. Pentru aplicarea dispozitiilor legislatiei civile, in baza art. 278 C. muncii, trebuie indeplinite doua conditii: inexistenta unei dispozitii speciale in legislatia muncii si inexistenta unei incompatibilitati rezultand din specificul raporturilor...
4. Dispozitiile art. 1277 C. civ., potrivit carora orice contract incheiat pe durata nedeterminata poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti nu sunt incidente in privinta contractului individual de munca....