Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 269. [instanta competenta]
(1) Cauzele referitoare la conflictele individuale de muncă şi conflictele colective de muncă se soluţionează în primă instanţă de către tribunal.
(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează tribunalului în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă ori, după caz, sediul.
(3) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată la instanţa competentă pentru oricare dintre reclamanţi
[ 16 adnotări ]
1. RIL: Ca urmare a recunoasterii calitatii procesuale active a organizatiilor sindicale, urmeaza ca, în actiunile formulate de sindicate in numele membrilor lor, in aplicarea dispozitiilor art. 269 C. muncii, sa...
2. In conformitate cu dispozitiile art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, instanta cu plenitudine de competenta in materie de conflicte de munca este tribunalul. Sunt, asadar, de competenta...
3. In ceea ce priveste competenta materiala, avand in vedere dispozitiile art. 2 pct. 1 lit. c) C. pr. civ. rezulta ca instanta cu plenitudine de competenta in materia conflictelor de...
4. In conformitate cu dispozitiile art. 2 pct. 1 lit. c) C. pr. civ., competenta materiala in privinta solutionarii in prima instanta a conflictelor de drepturi apartine tribunalului (solutia este aceeasi...
5. In ipoteza in care salariatul are calitatea de reclamant, din dispozitiile art. 269 alin. (2) C. muncii, coroborate cu dispozitiile art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, rezulta...
6. Avand in vedere dispozitiile art. 19 C. pr. civ., in materia conflictelor de munca privitoare exclusiv la bunuri, de ex. plata drepturilor salariale neachitate, despagubiri pentru prejudiciile suferite in executarea...
7. Prin instanţa în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are sediul se înţelege instanţa în raza căreia se află sediul social, iar nu vreunul dintre sediile secundare.
8. In cazul pluralitatii de reclamanti salariati, care, printr-o singura cerere, revendica drepturi salariale de la acelasi angajator, nu suntem in prezenta unui caz de litisconsortiu activ, reglementat de art. 47...
9. In caz de pluralitate de reclamanti salariati, avand domicilii diferite, este competenta teritorial instanta de la domiciliul oricaruia dintre acestia. Solutia nu incalca dispozitiile art. 38 C. muncii, intrucat nu...
10. Speța are ca obiect o cerere formulată de un cetățean sârb cu domiciliul și reședința în Serbia împotriva unui fost angajator român privind plata unor drepturi salariale restante. În cadrul...
11. Cererea privitoare la cheltuielile de judecată ocazionate de un litigiu de dreptul muncii nu este de competenţa tribunalului, decât dacă a fost formulată pe cale accesorie, odată cu cererea principală,...
12. Intrucat contractul incheiat intre parti contine o clauza care confera competenta instantelor judecatoresti din Cipru pentru solutionarea oricaror conflicte ivite intre parti in legatura cu contractul, rezulta ca trebuie admisa...
13. Nu este de competenţa materială a instanţei de contencios administrativ, ci de competenţa tribunalului, ca instanţă cu plenitudine de competenţă în materia conflictelor de muncă, conflictul declanşat prin contestarea de...
14. Litigiul prin care reclamantul, in calitate de primar, solicita plata drepturilor salariale neacordate, constituie un litigiu de dreptul muncii, fiind de competenta tribunalului, ca instanta cu plenitudine de competenta in...
15. Nu este de competenţa curţii de apel care a pronunţat hotărârea, ci de competenţa instanţei de executare - judecătoria -, contestaţia la executare formulată de angajator prin care pretinde...
16. Dispozitiile art. 269 alin. (2) C. muncii stabilesc un caz de competenta exceptionala, ceea ce inseamna ca nu este posibila derogarea prin conventia partilor.