Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 266. [obiectul jurisdicţiei muncii]
Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.
[ 10 adnotări ]
1. RIL: Înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia nr. 3, în dosarul nr. 1/2014, a stabilit că: ”În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa...
2. Sunt conflicte de munca litigiile dintre salariatul autor sau inventator, pe de o parte, si unitatea angajatoare, pe de alta parte, privitoare la drepturile de proprietate intelectuala, in ipoteza in...
3. Sunt litigii de drept fiscal, iar nu conflicte de munca, litigiile rezultand din retinerea de catre angajator a impozitului pe salariu. Asadar, nu trebuie confundata plata salariului cu retinerea impozitului...
4. Conflictele dintre ucenic si angajator au natura juridica a unor conflicte de munca, astfel cum sunt definite de dispozitiile art. 266 C. muncii.
5. Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat un regulator de competență în cazul acțiunii introduse de reclamanți, judecători, pentru recalcularea indemnizațiilor de încadrare conform Legii nr. 71/2015 și O.U.G....
6. Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat printr-un regulator de competență asupra naturii acțiunii introduse de reclamanți, grefieri, prin care au solicitat obligarea pârâților, Ministerul Public - Parchetul de...
7. Constituie litigiu de muncă cererea salariaţilor formulată împotriva angajatorului, cu privire la plata unor sume de bani reţinute nelegal de angajator din salarii, cu titlu de impozit pe salarii. Astfel,...
8. Având în vedere că Banca Naţională a României nu este inclusă în anexa la Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, iar salariaţii acesteia nu sunt funcţionari publici, rezultă...
9. Soluţionarea cererii având ca obiect sume de bani derivând dintr-un contract managerial nu este de competenţa tribunalului, întrucât nu priveşte drepturi salariale neacordate, ci fiind un litigiu comercial, este...
10. Sunt lovite de nulitate dispozitiile cuprinse in ”Procedura de avizare la plata a concediilor medicale”, prin care se stabilesc alte conditii decat cele prevazute de lege, in ceea ce priveste...