Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 262. [Abrogat]
[ 15 adnotări ]
1. Art. 262 a fost abrogat incepand cu data de 1 februarie 2014, prin art. 127 pct. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind...
2. Art. 278 din Codul muncii a abrogat implicit dispoziţiile art. 84 din Legea nr. 168/1999.
3. Subiectul activ al infracţiunii, chiar dacă nu se precizează expres, este angajatorul, întrucât lui îi revine obligaţia reintegrării în muncă a salariatului.
4. Pentru realizarea conţinutului constitutiv al infracţiunii, sub aspectul elementului material al laturii obiective, este necesar ca salariatul să adreseze angajatorului o cerere de reintegrare în muncă, urmând ca infracţiunea...
5. Existenta infractiunii incriminate de art. 262 C. muncii este conditionata de refuzul angajatorului de a executa hotararea judecatoreasca intr-un termen rezonabil.
6. Chiar dacă textul nu prevede expres, pentru existenţa infracţiunii este necesar ca salariatul să solicite reintegrarea în muncă în baza unei cereri depuse la angajator, în care să arate...
7. Pentru existenţa infracţiunii nu este necesar ca salariatul să formuleze o cerere pentru reintegrarea în muncă, ci este suficient ca angajatorul să aibă cunoştinţă de existenţa hotărârii judecătoreşti privind...
8. Constituie abuz de drept fapta salariatului de a nu solicita, într-o perioadă raţională, punerea în executare a hotărârii judecătoreşti privind reintegrarea în funcţie.
9. Nu există infracţiune dacă reintegrarea nu este posibilă întrucât postul a fost desfiinţat şi nu există nici posibilitatea încadrării pe un post similar sau fostul angajat refuză încadrarea pe...
10. Dacă postul în care trebuia să fie reintegrat salariatul nu mai există, întrucât a fost desfiinţat anterior, reintegrarea nu mai este posibilă, şi prin urmare nu sunt întrunite elementele...
11. In cazul in care postul pentru care s-a dispus reintegrarea a fost desfiintat de catre angajator, acesta din urma va trebui sa ofere salariatului un alt post conform pregatirii, cunostintelor...
12. Nu mai este posibilă executarea hotărârii judecătoreşti privind reintegrarea în funcţie a salariatului, în cazul în care, printr-o altă hotărâre judecătorească ulterioară, se dispune condamnarea salariatului pentru o faptă...
13. Infractiunea reglementata de art. 262 C. muncii poate fi comisa, atat cu intentie, cat si din culpa.
14. Fapta poate fi săvârşită atât cu intenţie, cât şi din culpă.
15. In ipoteza in care salariatul beneficiaza de o hotarare judecatoreasca prin care a fost reintegrat in functie, acesta nu are obligatia de a solicita reintegrarea in termen de 15 zile...