Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 261. [Abrogat]
[ 10 adnotări ]
1. Art. 261 a fost abrogat incepand cu data de 1 februarie 2014, prin art. 127 pct. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind...
2. Prin salariu, conform art. 261 C. muncii, se inteleg drepturile salariale, alcatuite, potrivit art. 160 C. muncii, din salariul de baza, indemnizatii, sporuri, precum si alte adaosuri.
3. Termenul ce condiţionează sub aspect temporal săvârşirea infracţiunii este alcătuit din 15 zile calendaristice, iar nu lucrătoare.
4. Termenul de 15 zile se refera la zile calendaristice. Modul de calcul este cel continut in art. 101 alin. (1) din Codul de procedura civila (textul corespondent din noul Cod...
5. Inacţiunea, ce reprezintă elementul material al laturii obiective, trebuie să aibă loc în termen de 15 zile calendaristice.
6. Pentru a se putea angaja raspunderea penala, in temeiul art. 261 C. muncii, hotararea definitiva privind plata salariilor trebuie sa fie si irevocabila, intrucat trebuie sa se bucure de autoritate...
7. Infractiunea reglementata de art. 261 C. muncii poate fi comisa, atat cu intentie, cat si din culpa, intrucat este o fapta omisiva.
8. Nu există infracţiune, datorită lipsei de vinovăţie, dacă angajatorul nu a desfăşurat nici un fel de activitate în perioada de 15 zile. Însă, dacă în prima zi de activitate,...
9. Latura subiectiva a infractiunilor reglementate de art. 261 si art. 262 C. muncii este intentia, angajatorul trebuind sa cunoasca existenta hotararii judecatoresti.
10. Forma vinovatiei, in cazul infractiunii incriminate de art. 261 C. muncii, poate fi atat intentia, cat si culpa.