Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 259. [executarea silită de drept comun]
În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.
[ 13 adnotări ]
1. In legatura cu art. 259 C. muncii se pot pune in discutie doua interpretari. Intr-o prima interpretare, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc, in conditiile Codului de procedura civila, chiar...
2. Recurgerea la executarea silita in temeiul art. 259 C. muncii nu se poate efectua decat dupa expirarea termenului de trei ani de la data la care s-a efectuat prima rata...
3. Angajatorul se va putea adresa executorului judecătoresc, în condiţiile Codului de procedură civilă numai după trecerea termenului de trei ani de la data la care s-a efectuat prima rată...
4. Aplicarea dispozitiilor art. 259 C. muncii, cu efectul amanarii timp de trei ani a pornirii executarii silite potrivit Codului de procedura civila, este obligatorie pentru angajator, chiar daca se poate...
5. Ca regulă, angajatorul trebuie să aştepte expirarea termenului de trei ani pentru a recurge la calea executării silite în condiţiile Codului de procedură civilă. Totuşi, în cazul în care...
6. Este excesiva opinia potrivit careia recurgerea la executarea silita potrivit Codului de procedura civila trebuie sa se faca numai dupa expirarea termenului de 3 ani mentionat de art. 259 C....
7. Având în vedere că în termenul de trei ani de reţineri lunare nu se aplică procedura dreptului comun al executării silite, precum şi specificul instituţiilor, în acest interval nu...
8. Pe durata termenului de trei ani, angajatorul nu poate recurge la măsurile asigurătorii, reglementate de Codul de procedură civilă.
9. Pe durata termenului de trei ani, datorită caracterului său de protecţie, nu este posibilă luarea unor măsuri asigurătorii cu privire la alte bunuri ale salariatului, cum ar fi sechestrul...
10. După expirarea termenului de trei ani de reţineri lunare din salariu, angajatorul va beneficia de un nou termen de trei ani, pentru a se putea adresa executorului judecătoresc cu...
11. Dispozitiile art. 259 C. muncii, fata de caracterul lor favorabil, urmeaza a fi aplicabile si in privinta salariatilor militari.
12. Sunt incidente dispozitiile art. 259 C. muncii privitoare la termenul de gratie si in cazul raspunderii functionarilor publici.
13. Dispozitiile art. 259 C. muncii urmeaza a se aplica nu numai in cazul raspunderii patrimoniale a salariatului, ci si in cazul obligatiei de restituire a unei sume primite necuvenit.