Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 258. [reţinerile după încetarea contractului de muncă]
(1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit.
(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.
[ 4 adnotări ]
1. Executarea silita reglementata de art. 258 alin. (1) C. muncii este o poprire simplificata, avand ca parti: angajatorul initial (creditorul), angajatorul subsecvent (tertul poprit) si salariatul (debitorul). Spre deosebire de...
2. In afara situatiilor prevazute de art. 258 alin. (2) si art. 259 C. muncii, cand este posibila urmarirea silita asupra bunurilor salariatului, in conditiile Codului de procedura civila, mai poate...
3. Daca in temeiul art. 258 alin. (2) C. muncii fostul angajator porneste executarea silita impotriva fostului salariat, in conditiile Codului de procedura civila, iar salariatul se incadreaza la un alt...
4. Noul angajator caruia i s-a transmis titlul executoriu nu poate refuza retinerile din salariul debitorului, titlul executoriu fiindu-i opozabil ca urmare a dispozitiilor art. 258 alin. (1) C. muncii. Daca...